Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Chặn lửa !


Chặn cho vui. Cái đời thích ngáng cẳng thiên hạ nó mới sướng !
VTV1 chiếu cái "ký sự đường xa", đi về quê hương Hà Tịnh, chuyện Bích Châu hoàng hậu vợ vua Trần Duệ Tông, trước lúc nhảy xuống bể Đông hy sinh cứu thuyền sắp chìm, di chúc "Kê minh thập điều ", có một điều khuyên lơn nhà vua :
" Hãy để cho bá tánh được rộng đường ngôn luận như mở rộng cổng thành ".
Quả nhiên hậu sanh khả uý ! Hậu sanh chồm nhau hôn đít ghế Bigbang bọn Đại Hàn hơn là đọc sử ký Đại Việt Nam ! Ông cao bà cố thế kỷ XIV té ra còn sáng láng hơn mọi "đỉnh cao trí tuệ" bây giờ !
Đời sống tự biết đào thải bớt khả ổ. Lưu manh, mất dạy, bịt miệng thế gian - dù muốn dù không, tất hồi tàn tạ.
Thượng đế sanh loài người ta, ngài chọn tự do để quyết định tiến hóa xã hội. Cấm tự do ngôn luận, dụng cách "đại xảo" ấy làm trái đạo lý đất trời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét