Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Tà trị


Xuân Thu chiến quốc, Tần Hiếu Công muốn nước Tần sức mạnh thâu tóm các nước. Nhà vua nhìn chung quanh, thấy bầy tôi đều một duột lũ vô dụng, chỉ quen thói nịnh bợ là giỏi, bèn ra chiếu cầu hiền kiếm kẻ tài năng phò tá.
Có người Công Tôn Vệ Ưởng sống nơi hoang sơn rừng rú, đầu óc mưu kế xuất quỷ nhập thần, mộng mị vinh hoa phú quý, liền hạ sơn tìm gặp vua tâu xin hiến kế.
Ngày đầu, Vệ Ưởng đem thuật "Đế đạo" thuyết nhà vua nghe. Vua nghe chừng 5 phút, thấy mệt quá, đuổi ra ngoài, không muốn nghe nữa.
Ngày thứ hai, Ưởng lại xin gặp vua thuyết giáo. Lần này, y bèn đem thuật "Vương đạo" bày chuyện. Chưa được 15 phút vua đã chán, thét tả hữu tống cổ ra ngoài cấm cửa.
Ngày thứ ba, Vệ Ưởng van nài cận thần vua để gặp một lần cuối. Y lấy thuật "Bá đạo" nói cho vua nghe. Nhà vua vô cùng thích thú, nghe hết ba ngày ba đêm không chán, tưởng thưởng 500 nén vàng rồi giao cho y quyền trị chính.
Chiêu bài bá đạo Vệ Ưởng dùng Tân pháp "đổi mới chánh sách", lấy hình pháp trị dân triệt để, ai ai cũng sợ hãi, răm rắp tuân lệnh triều đình, làm nước Tần trở nên hùng mạnh.
Thời cổ đại lịch sử cầu hiền có bá đạo, thời chó má nay cầu nịnh bợ thích dùng tà đạo. Tà đạo vô số chiêu thức độc hiểm, đen tối mưu mô, dối trời lừa đất bịp người. Chiêu cấm nghe đài địch, "the connection has timed out", bao cao su, thương phế binh, quần chúng tự phát... Sinh chuyện nọ xọ chuyện kia ra tội để tống vô tù tuốc luột.
Có chiêu bài thạnh hành là chiêu chối tội. Sự vườn thượng uyển hằng trăm tỷ vài ngày cẩu cán "cải tạo lại" là an ổn hết chào xáo dư luận. Sự bổ nhiệm quan chức luôn "đúng quy trình" còn kẻ sai phạm nó trốn do tự nó sai. Sự hai quả xoài thối bà cụ hành hung nhập viện biên bản.


Chiêu bài chối siêu đẳng tà đạo là gắp lửa bỏ tay người. Vừa chối tội ta còn trút tội lên đầu địch, nhất cử lưỡng tiện bài bản của Bashar al-Assad trơ trẻn.
Ngày 25 tháng 5 năm 2012, tại ngôi làng Houla phía bắc xứ Homs do quân nổi dậy Syria kiểm soát, bị bọn lính tay sai Bashar al-Assad dùng vũ khí hạng nặng tấn công. Chúng xông vào làng gặp ai giết nấy, thảm sát ghê rợn đẩm máu. Thống kê sơ bộ 108 dân làng vô tội bị giết, trong đó có 34 phụ nữ và 49 trẻ em ( 32 em còn dưới 10 tuổi ! ). Thế giới kinh hoàng lên án, độc tài sát nhân chế độ Bashar al-Assad được Nga Putin, China CS, Iran hạt nhân mạnh mẽ hậu thuẩn, bèn mở cuộc điều tra, "phát hiện thấy quân nổi dậy tự bắn giết thân nhân, tự giải phóng lại làng giải phóng", còn lính "ta" vô can dự.
Có lời bàn luận rằng : Chính trị tà đạo bất chấp đạo lý, vì lợi ích độc tài toàn trị, dối trời lừa đất, bịp dân quá sức kinh tởm. Không chóng thì chầy, chúng sẽ bị trời tru đất diệt.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét