Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Dùng "binh" dẹp lửa.


Trong muôn vạn cách vượt lửa, muốn dùng trang web trung gian được vèo vèo vọt nhanh vô mấy trang "đảng nhà nước" chặn họng để đọc tin coi phim, nghe nhạc đã đời thì có cái trang Bing dịch thuật.
Nhà mạng chiêu độc khóa kín cổng, cứ tìm cách vô mấy trang dịch, mưu kế đọc bản gốc "go to original page" sẽ không có được đâu.
Cách thức đọc phải như vầy, như vầy :
1. Chọn trình duyệt Google Chrome lướt web cho nó mau.
2. Sợt địa chỉ : Bing Translator (www.microsofttranslator.com/)
3. Click vào nó hiện hình sau :


3. Vô khung trống " translate to ", chọn "Vietnamese", click cho nó hiện lên.
4. Vô khung trống " translate from " , click vào "Auto - Detect", lại chọn tiếp "Vietnamese", click cho hiện lên.
5. Khi hai khung trống đều là "Vietnamese" cả, bây giờ mới copy địa chỉ trang web bị chặn vô cái khung rộng phía dưới (ví dụ "http://zenglexi.blogspot.com/" chẳng hạn)
6. Click chữ " Translate" ở ô tô màu "da cam", lập tức "cái sự đời" sẽ bày ra trọn vẹn, tha hồ mà coi.
P/S : Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt, mấy cái cổ máy che chặn chúng nó đành phải "100%" chào thua !
Kính chúc quý vị thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét