Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Ấu học trò.


Tuổi ấu học mẫu giáo, qua lớp ký nhi viện xong rồi vô ê a mấy lớp Tiểu học. Tiểu học cả thảy 5 lớp : lớp năm lớp tư lớp ba, lớp nhì lớp nhất. Học xong gọi là tốt nghiệp bậc Tiểu, có vốn liếng vô thi đệ thất mà học lên Trung học. Ấu học trò bọn trẻ xưa học được nhiều thứ căn bản. Biết đọc biết viết biết làm toán, đồng thời thêm nhiều sự hiểu biết phép tắc lễ giáo gia đình xã hội ông bà cha mẹ...
Mấy vị thầy cô giáo luôn là người cha mẹ thứ hai, dạy dỗ mấy đứa con nít học vấn căn cơ, đưa chúng vào đời con ngoan trò giỏi tiên lễ hậu văn.
Thế hệ nào may mắn trải qua nền giáo dục VNCH thời đa phần có hồn có hậu, có học vấn có văn minh. Hết thảy công nhận sách vở ấu học trò xưa tốt nền móng học ban đầu cơ sở.Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cái chi hay ho tốt đẹp ít khi cơ may trổi dậy ở mấy xứ sở nặng nghiệp đọa. Tang thương dâu bể, giáo dục ngậm ngùi thay cho sự mở mang tài ba nước Việt. Bác đảng nằm chình ình từng trang tập đọc tuổi nhi đồng, nhồi bộ râu cụ Hồ vô bộ não bé thơ.
Kết quả ấu học trò "thời đại mới" sanh sản ra một lớp cuồng tín, tham lam, ác độc, giả dối tràn ra một xã hội người tự lớn chí bé.
Có câu chuyện tình cờ lọt vô mắt, đọc rồi bồi hồi bổi hổi những "chiến sĩ cách mệnh" gương sáng giáo dục bọn con nít như thể này.
" Chiến sĩ cách mệnh nọ chẳng may bị thực dân đế quốc bắt. Thực dân đế quốc tìm cách khai thác chiến sĩ mọi cách không xong, chúng bèn dẫn mẹ chiến sĩ đem ra áp lực dọa dẫm : " Chiến sĩ không khai ra mấy cấp trên thời thực dân đế quốc sẽ băm vằm "mẹ anh hùng ngươi" tức khắc.
Ấy không ngờ, chiến sĩ cách mệnh nọ thù hận trợn trừng thét lớn :
- Đời tao chỉ biết có bác đảng của tao thôi ! Chúng bay muốn cứ đem ông bà, bố mẹ tao ra, băm vằm thỏa thích !"
Bà mẹ chiến sĩ tròn mắt nhìn con mình hết nể. Đế quốc thực dân ướt nước đái run sợ quá vị anh hùng ! "

Lời bàn luận:
Cải cách giáo dục lớp mầm non, nên coi lại mấy cuốn luân lý giáo khoa thư lớp đồng ấu, mấy chương trình giáo dục tiểu học VNCH mở mang thêm cái sự văn minh văn hóa. Lấp vội đầu xanh bằng bịp bợm dao mác ao hồ, không chóng thì chầy sẽ đưa đến một giống nòi quái đản xã hội khiếp sợ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét