Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Làng chim đại hội.


" Con cò mắc dò mà chết
 Chà chiện mua nếp làm chay,
Tu hú khóc đêm khóc ngày 
Một đàn sáo đậu xem ngày cất ma.
 Quạ con uống rượu la đà 
Con cuốc trong bụi thoắt ra chia phần 
Bịp cốc đánh mõ gọi dân 
Chào mào mất phần đỏ toét khu ra "  
Vào cái thời công Dã tràng, vạn vật chim chóc muông thú sanh hoạt ăn nói giống như con người ta vậy. Chuột biết họp hội đồng mưu kế hoạch đeo nhạc mèo sát thủ. Chó tụ tập họp xóm chó, thi sủa lựa tiếng hay to rõ ràng. Làng chim thì họp đại hội nhơn dịp có con cò chết, kiếm ăn lò dò cò mắc bẩy.


Cơm nếp hậu cần no nê phè phỡn, quý chức sắc chim to chim nhỏ bèn mở họp hội nghị. Bác tu hú mới "nghẹn ngào" diễn văn khóc lóc sự ra đi con cò tội nghiệp.
Bọn sáo hót hay hay hót đậu cả bầy cây này cây nọ. Đàn trên đám dưới chổng mỏ trương mắt nghe ngóng, đánh hơi phân tách, chực đợi cái ngày đưa ma con cò mồ yên mả đẹp.
Quán rượi bàn trà, cà phê thuốc lắc, đủ thứ soi mói bàn luận phân tách li chút. Con đào sâu con giọt lấp, con lớn tiếng con dịu giọng, tranh nhau khoe khoang công trạng đưa ma cò, hy vọng hồi sau hậu sự cò chắc phần chia chác. Chia nhiều chia ít tùy theo đó, xem xét phần thưởng.
Cái điểm nhấn "đẹp" làng chim đại hội, ấy là sự bịp cốc lên giọng đánh mõ khua chiêng gióng mị bọn chim đen hóng hơi đại hội. Cốc lặn mò bắt cá chi dưới nước đố ai mà biết, thành ra mấy con số mõ cốc, số nào chả được ? Cò chết mồng 2 mõ báo mồng 3, bông mồng gà hóa ra hoa mồng vịt, bọn chim thấy đều hay ho.
Nghe vị chim cốc bịp ra mấy con số xong rồi, coi như hết xôi rồi việc nước.
Tội nghiệp bầy chào mào mất phần tức tối, ỉa ra hết mấy thứ đồ đỏ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét