Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Hữu vị vô danh cho "một đồng chí".


Hồi xưa tội phạm húy xử nặng mức tru di, dân chúng sợ hãi không dám kêu tên kêu tuổi vua chúa phải nói trộn nói trại đi mới tai qua nạn khỏi.
Thời nhà Tây Chu nước Tàu, vua bắt đầu ra lệ cấm tuyệt thiên hạ ngữ âm danh tánh vua với hoàng tộc, đề phòng sự cấu tạo cơ hội xiên xỏ chửi bới xấu mặt đau lòng.
Triều đình An Nam học theo Tàu, cũng bày đặt ra luật "kỵ húy". Tự thời vua Thái Tông nhà Trần đến các vua họ Lý, Lê, Nguyễn đều có "Quốc luật" quy định chặt chẽ trị tội phạm húy.
Sĩ tử đi thi hay là dân chúng mỗi khi nói viết, đụng tới mấy "huý" thời phải nói trại. Ví dụ chữ "Lợi" hóa chữ "Lị" vì kỵ danh Thái tổ Lê Lợi, chữ "Hồng" thành chữ "Hường" bởi kiêng chữ Hồng Nhậm Tự Đức, chữ "Hoàng" thành "Huỳnh" vì có Nguyễn Hoàng cụ tổ nhà Nguyễn, vân vân...
Đến hồi dân chủ cộng hòa, "tất cả mọi người sanh ra có quyền bình đẳng", nên chi tục kỵ húy phong kiến trị tội dân bị bãi bỏ. Ấy nay thời CS, sự kỵ húy lại phục hồi biến tướng ngồ ngộ. Bế mạc Hội nghị TW 6 của đảng CS VN ngày 15/10/2012, giữa sự đọc cháo chán dài dòng, vị trưởng đảng "nghẹn ngào" buông mấy câu mù mịt "đau xót kiểm điểm" như sau.


"...Mặc dù nhiều khuyết điểm, hạn chế có từ các khoá trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng Uỷ viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm, hạn chế đó.
Và để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị...
 Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị ; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá."
Nguyên do CS đảng có 175 vị BCHTW, chọn ra được 14 ngài BCT có quyền lực cai trị nghiêng trời lệch đất. Nay các ngài ở BCT đồng lòng 100% đòi kỷ luật "một đồng chí" đang trà trộn trong bọn 14 người mình rồi đem ra BCHTW để cho 175 vị xem xét.
Cái gọi là "một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị" bất tường danh tính, được thiên hạ đoán đồ bởi ngài sâu chúa thế lực quá mạnh đông đám sâu con hộ vệ, nên chi trưởng đảng đành đoạn nghẹn ngào vô danh chi sâu chúa vậy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét