Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Gió lớn xoay chiều.


Nhà khí tượng dự báo bão "Sơn Tinh" xuất phát Philippin nhắm hướng Tây thẳng tiến, vô miền Trung VN mà sanh sự tàn phá.
Lúc đầu đường bão xoáy theo dấu chỉ tên cố đô Huế, thăm thú di tích lịch sử lăng tẩm đền đài để cho dân chúng đất thần kinh lo sợ lắm. Ấy sắp đến Huế, trận cuồng phong hình như nhớ ra dân Huế biết cách cúng bái nhang đăng mờ mịt, bèn đổi hướng ra thăm quê bác cho phải đạo lý đất trời. "Sơn Tinh" quay lên trên nhắm Nam Đàn mà tiến.
Đến đất thiêng làng bác, "Sơn Tinh" lại tự dưng đổi ý đi Thanh Hóa lên Thái Bình rồi ra Hải Phòng, Quảng Ninh, yếu ớt sang Tàu...
Gió bão tăng giảm cường độ, bỏ hướng này chạy hướng khác, xoay chiều vòng vèo ú tim thật là khó đoán. Sức tàn hại của bão  nhà cửa sụp đổ, hoa màu tôm cá tan hoang, người chết kẻ bị thương trắng tay tay trắng. Dân chúng mái tôn sợ hãi bão tố không khác chi sợ giặc. Ấy bọn quan "phụ mẫu chi dân" thâm tâm buồn rầu mừng hụt đợi bão, vô cớ chi chu xà xẻo ngân sách tiền tỷ "khắc phục lụt bão" khó bề vô túi.
Quả thật, gió lớn chán đất bớt đi sự phá, dân nghèo mừng rỡ bao nhiêu thời quan chức lòng rầu thúi ruột mất sự "trời cho tiền tỷ", bi hài thay cho chống bão xoay chiều !


Truyền thuyết dân gian kể lể, Tiết độ sứ Cao Lầu đời nhà Đường quản chủ An Nam đô hộ phủ, độc quyền cai trị dân chúng xứ ấy. Nhân thấy trong người bệnh hoạn đau đớn, Cao Lầu bèn qui cố Tràng An dưỡng thân, tạm giao đất An Nam cho thứ sử Mã Phát và thái thú Ôn Dịch thuộc cấp điều hành.
Ôn Dịch vốn tánh quyết đoán đa mưu, biết cách cài cắm mua chuộc được bọn thổ hào địa phương nên thế lực vô cùng mạnh, tha hồ vơ vét của cải thụ hưởng vinh hoa phú quý. Mã Phát thấy thân yếu thế, bị lấn át nhiều bề, uất ức tìm cách lật đổ Ôn Dịch để cướp công quyền bính giật sự vinh hoa.
Mã Phát bèn nhơn danh dân chúng, phát động trừ sâu ích nhà lợi nước, khéo léo ngôn ngữ tố cáo tội ác tày trời Ôn Dịch, ra vẻ chống đối nhà Đường cố lấy lòng dân bản xứ.
Thiên hạ vốn chịu nhiều cơ cực, thuế má nặng nề, căm tức bọn Tàu đô hộ liền tỏ ra cảm tình ủng hộ "đồng chí Mã Phát trừ sâu". Không khí cổ đại xã hội khi đó có vẻ "khí quyển cao trào trừ sâu diệt bọ", chống lạm quyền, chống China quyết liệt lắm !.


Ôn Dịch đối phó, một mặt tập họp bọn thổ hào quan chức đàn em biểu dương lực lượng, một mặt qua Tàu báo cáo cho Cao Lầu biết, rồi giả đăng đàn "xin tha lỗi" mị chúng an dân. Cao Lầu bấy giờ đang ở thành Bắc Kinh, lập tức biệt phái tướng quân Bộ An sang An Nam "hợp tác toàn diện chống thế lực thù địch", lập thế ỷ dốc chống chắc lưng, trao quyền cho Ôn Dịch nắm giữ phủ đô hộ.
Khí quyển cao trào tức thì đổi gió, bọn quan quân nghe ngóng cơ hội liền xum xoe ôm cẳng Ôn Dịch tung hô vạn tuế quá thể ồn ào. Tội nghiệp thứ sử Mã Phát, trên răng dưới đái trước gió xoay chiều lưỡng nan tiến thoái. Bọn dân đầu đen đói hèn ngu si chỉ có biết thuận gió theo chiều thì lấy chi mà lực lượng ? Đơn độc cô thế chống đỡ sao cho được chiến dịch trả thù của phe đảng Ôn Dịch trong mạnh tay chân ngoài thêm Tàu giúp đỡ ?
Số phận Mã Phát thể nào không cần hồi sau cũng rõ. Riêng đất An Nam, phải đợi đến gần 200 năm sau, nhân cơ hội nước Tàu lâm nạn " Ngũ Hồ loạn Hoa" suy yếu đi, ngài Ngô Vương Quyền mới đánh trận Bạch Đằng giang, khơi nguồn lấy lại tự chủ cho dân tộc Việt.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét