Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Đánh trống kêu oan.


Xưa kia người dân không may oan uổng sự gì thái quá, nín nhịn thế chẳng đặng được, họ bèn phải liều mình đến chốn công đường kêu oan đánh trống.
May mắn oan nhơn, nếu gặp Bao đại nhân thời coi như phúc phần mả tổ tụ bồi sống lại với họ. Bao đại nhơn vội vã đăng đường han hỏi, sai bọn Triển Chiêu, Mã Hán, Vương Triều, Trương Long, Triệu Hổ "quyết liệt"  đi điều tra giải oan khổ chủ.
Tuy nhiên, thế gian thì triệu vạn quan tham, duy nhứt chỉ có một ngài "Bao Thanh Thiên" tưởng tượng, nên chi 99,99% oan dân đánh trống kiện cáo, gặp quan trên là gặp đủ mặt mày bộ sậu Bàng Hồng, Tôn Tú.
Cái chiêu họ Tôn họ Bàng gặp dân oan là đóng cửa quan thin thít nghĩ dưỡng rồi sai lũ sai nha Bàng Trung, Bàng Nghĩa ra xua đuổi đám "điêu dân dám to gan làm ầm ĩ mạo phạm công đường". Sau đó, bầy ưng khuyển hoặc công khai bắt trói dân oan đánh đòn nát đít cho chừa sự kêu này kêu nọ, hoặc âm thầm đem thủ tiêu giết lầm còn hơn bỏ sót.


Thời nay, dân oan An Nam thường ra thủ đô kiện cáo nhiều chuyện. Họ lưu trú chốn công viên vườn hoa công cộng, ăn dầm ở dề, căng cờ biểu ngữ hò hét đủ điều oan ức.
Dưới mắt "vô sản giai cấp cướp lấy chánh quyền", đám dân oan này là các chuyên gia gây rối an ninh xã hội, là lũ đầu đen ngu muội đang bị các thế lực thù địch lợi dụng bêu xấu tính ưu việt của "chế độ ta".
Chuyện giải quyết dân oan thật ra rất đơn giản. Vài trăm lính cơ động, vài xe bịt kín nhốt tù, tràn đến hốt sạch dân oan, gán cho cái tội "lợi dụng dân chủ nói xấu chế độ", quất mỗi vị vài chục năm tù coi như xử lý xong "mầm mống gây mất ổn định xã hội".
Tuy nhiên, không hiểu vì sao "chuyên chánh vô sản" luôn "giương cao ngọn cờ dao búa vì lợi ích của nhơn dân lao động" vẫn chưa ra tay "xử lý" triệt để. Thiên hạ bèn lý do lý giải rằng dân oan nay đà đông đúc quá vượt tầm kiểm soát. "Chế độ ta" không đủ nhà tù chứa hết bọn dân oan, không đủ lúa gạo nuôi báo cô lũ tù dân oan tứ xứ.
Sự để yên không xử lý sanh phần thảm họa. Mới đây dân oan kéo đến tư gia ngài "Quốc hội Sanh Hùng" quấy rối giấc ngủ ngày ngài ấy. Nay dân oan lại kéo đến làm ầm ĩ dinh thự ngài tổng bí thơ nức tiếng thơm " thích xử lý".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét