Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Sự quỳ lạy mới.


Cao Chu Thần xưa câu đối đầy đạt khí phách của một người nam tử đại trượng phu người Việt: "Thập tải luân giao cầu cổ kiếm - Nhất sinh đê thủ bái hoa mai."
Nghĩa là mười năm giao lưu đây đó chỉ cốt kiếm cho ra cây kiếm cũ, bình sanh duy nhứt chỉ có cúi lạy hoa mai mà thôi.
Cũng tại duy nhứt lạy mai, không thèm lạy vua lạy quan... cụ Cao cuối đời bị trảm ngang lưng, tru di ba họ cái tội phò Lê Duy Cự võ trang khởi nghĩa lật đổ triều đình.
Sau Cao Chu Thần nhiều năm, bọn hậu sanh An Nam "thời đại HCM" biết nhất bộ nhất bái lạy Đảng, lạy Bác, lạy "mấy anh trên", vừa an toàn mệnh sống, vừa dễ kiếm chác đủ đầy nhà cao cửa rộng.
Lạy Bác lạy Đảng một thời gian, không hiểu vì giác ngộ ra điều chi đó, đông đúc thiên hạ bèn trực tiếp chuyển sang lạy tiền lạy bạc, lạy của lạy cải.


Chuyện kể người Phạm Thoại cùng cô bồ du ngoạn xứ Tân Gia Ba, ghé quầy bán điện thoại Mobile Air khu Sim Lim Square, bỏ ra 16 triệu VNĐ mua cái iPhone 6. Mua rồi lấy máy định đi, ai dè bọn Sing lưu manh đòi Thoại phải xùy thêm 25,5 VNĐ mới được lấy. Lý do anh này không biết tiếng Anh, lỡ dại ký tá vô giấy bảo hành chi đó.
Vị khách An Nam bèn đòi trả lại máy lấy tiền lui, quầy hàng nhất định không chịu, nói nếu trả thì chỉ trả 6,8 VNĐ mà thôi.
Hoảng hốt vì khi không bị cuổm mất 7,5 triệu tiền xương máu, vị khách người Việt "quỳ xuống, khóc lóc van nài nhân viên nhận lại máy. Chẳng những không thông cảm, nhân viên của cửa hàng lại cười nhạo và người qua đường chẳng ai có ý định giúp vị khách đáng thương trên..."
Một nhà báo của dân biết chuyện "sự lạy" ấy chua chát mà nhận xét rằng:
"7,5 triệu đồng. Gần 2 tháng lương công nhân, đủ để một người Việt Nam quỳ xuống chắp tay van xin những kẻ đã lừa đảo mình. Hình ảnh khóc lóc, cúi rạp người xuống sàn của người Việt Nam này đã lan truyền khắp nơi tại Singapore và thế giới mạng..."
Than ôi ! Danh xưng An Nam ta từng bị đưa ra bôi bác nhiều nơi vì thói ăn cắp vặt, thói xả rác bừa bãi, sắp sẽ thành ra "thương hiệu đặc chủng". Nay clip một người An Nam khóc lóc quỳ lạy cầu khẩn bọn con buôn Tân Gia Ba lừa đảo xin hãy trả lại tiền, dù muốn dù không, khiến tứ xứ xem rồi hiểu thêm người Việt đang sự quỳ lạy mới...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét