Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Mưu ma chước quỷ.


Nhìn vẻ đăm chiêu của dân An Nam đi trên đàng, vị bác học nói họ vừa đi vừa nghĩ mưu...
Mưu ở đây là mưu kế, là âm mưu thủ đoạn, là kế hoạch làm điều gì đó kiếm cơm kiếm gạo, kiếm tiền kiếm bạc, kiếm chức kiếm quyền, kiếm đất đai, nhà lầu xe hơi vân vân. Nói chung là mưu mô kiếm chác, không kế độc danh cao thì cũng mưu sâu lợi lớn.
Thời Xuân Thu chiến quốc China, có ông Văn Chủng mưu thâm rồi họa cũng thâm. Ông này giúp Câu Tiễn diệt Phù Sai bằng mưu "diệt thất điều", trong có việc xui Ngô làm nhiều công trình "thế kỷ" như tàu cao tốc để mấy bà đi chợ mua rau, xây sân bay quốc tế đón 50 triệu du khách đợi ăn mì cua gói, xây quần thể tượng đài khắp nước "giáo dục nhơn dân", để cho Ngô kiệt quệ tài chánh, công nợ chồng chất, dân chúng đóng vô vàm sưu cao thuế nặng tức tối phẩn uất chống đối.
Khi ấy Việt mạnh mẽ khởi binh diệt Ngô teo tóp sẽ dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên, sau khi dụng mưu ấy, Câu Tiễn dễ dàng đánh chiếm Ngô sáp nhập vô nước Việt. Nhưng rồi Câu Tiễn lại cao kế độc đền ơn Văn Chủng một cái mâm đựng ba thứ lụa đào, dao găm, thuốc chuột...


Mấy ngàn năm sau luân hồi nghiệp chướng, Ngô và Việt hoán vị đổi chỗ. Việt xuống hạng con nhà nghèo còn Ngô phước báu lên được chỗ ghế đại gia.
Bấy giờ quan đại phu Thái Phỉ đã đầu thai làm "tượng đái" nước Việt, thề nằm vùng cho vua Ngô thực hiện di chúc "diệt thất điều" thủa trước. Phỉ hăng hái mưu kế sân bay chủ trương lớn, "di dời cũ kỷ sang hiện đại cho Việt quốc mau giàu..."
Trung thần Ngũ Tử Tư đã di trú khỏi xứ Việt quốc, thấy quá ghét cái mặt mâm tham lam bọn Thái Phỉ, bèn vạch mấy cái chuyện "sân gôn đất rẻo" cho thiên hạ biết.
Sự "sân bay 18 tỷ chủ trương lớn mau giàu" vì thế các quan triều đình dù muốn dù không đâm ra ngần ngại. Đám bộ hạ Thái Phỉ bèn "tham mưu trưởng" cho ngài "tượng đái", khuyên nên làm những như vầy như vầy.
Quả nhiên. Sự "otomat" cắt cầu dao thiết bị điện lạc hậu hư hỏng. Sự chật chội chạm mặt đụng mày hú hồn hú vía máy bay may quá. Nhị sự khi không trùng phùng một lúc như cất lời réo gọi phải cấp bách đi vay 18 tỷ làm sân bay "an toàn tánh mạng con người".
Triều đình sau sự vụ, quả nhiên rồi sẽ đồng loạt "bấm nút" ủng hộ mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét