Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

"Xây chùa thờ Đảng".


Nhơn duyên đàm đạo cùng sư thầy nọ, được nghe tâm tư rằng ngài đang rất cần nhiều đô la Mỹ để xây chùa thờ Đảng... Ngồ ngộ về cái ý tưởng sư ngài, bèn hỏi rằng sao ngài lại xây chùa thờ Đảng mà không thờ Phật ? Chùa thờ Đảng vậy thì ắt phải dựng tượng búa liềm mà thắp hương rồi gõ mõ đánh chuông, lạy lục tụng mấy bài "nghị quyết" ?
Nhà sư bèn giảng giải cho sáng tỏ nhiều thứ. Đại khái rằng, không có Đảng thì dân ta nay đà nô lệ thực dân đế quốc hết cả rồi. Dân nô lệ thì làm gì có chùa với chiền để tôn này giáo nọ. "Nhờ đảng ta nên mới có chùa thầy. Vì rứa nên thầy mới ý nguyện xây một cái chùa thờ Đảng, ngày đêm được tán thán công đức Đảng cho đồng bào ta quán triệt..."
Về sự dựng tượng, ngoài cặp búa liềm giai cấp đúc bằng đồng, thầy cho biết sẽ đặt tam tượng phật tổ Lê Nin, phật ngọc Hồ Chí Minh, phật  vàng Tôn Đức Thắng lên chánh điện. Hai bên bàn thờ tam vị phật ấy, là các tượng bồ tát Đỗ Mười, bồ tát Lê Khả Phiêu, bồ tát Nông Đức Mạnh...


Ý tưởng nhà sư này quả nhiên phù hợp với đa phần dân chúng. Hàng triệu lượt người hành hương về Hà Nội mục đích chiêm bái xá lỵ khối "phật ngọc HCM" thiêng liêng đang được công an kính cẩn bảo vệ. Thiên hạ tôn Bác ta biết bao nhiêu thời cũng kính Đảng ta bấy nhiêu. Bác sanh ra Đảng, Đảng giải phóng dân, đưa nước đi lên xã hội CS vĩ đại.
Công lao ấy toàn dân thấu đáo, nên có một ngôi chùa thờ Đảng, ngày đêm sẽ có hằng chục triệu lượt người, hàng triệu bạn bè quốc tế dâng hương, quỳ lạy, báo công, cầu nguyện cho Đảng đời đời kiếp kiếp lãnh đạo dân ta mau lẹ về chốn thiên đàng.
Ngẫm sự thầy nầy nhớ người tục khác. Bên Mỹ hiện có ông Liên Thành người Huế, dòng dõi Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, cháu ngài cố Hòa thượng Tăng thống đại lão Thích Tịnh Khiết, mới trả lời phỏng vấn, nói nầy nói nọ rộn ràng sự sư An Nam từ a tới z.
Bật cười nghĩ nếu ông Liên Thành mà nghe được tâm sự của vị sư thầy mộng xây chùa thờ Đảng, biết đâu ông ấy sẽ ngộ đạo Hồ mà đành thôi sự "Liên Thành đại chiến" vậy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét