Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Cửa Khẻm, "tiền đồn" sắp chia đôi nước Việt.


"Đường bộ thì sợ Hải Vân,
Đường thủy thì sợ sóng thần Hang Dơi".
Xưa kia, biên giới hai quốc gia Chiêm, Việt là ngọn đèo Hải Vân nổi tiếng với cái cửa ải "Hải Vân quan", kiểm soát việc thông thương hai nước.
Thời nhà Hồ Quý Ly, tướng Đỗ Mãn đem quân đánh Chiêm quốc, bắt vua Chiêm nộp đất Quảng Nam về cho Đại Việt. Từ ấy, Hải Vân và vùng núi phụ cận mới thuộc về đất VN.
Canh Thìn niên 1470, vua Lê Thánh Tông cũng đi đánh Chiêm Thành để mở mang bờ cõi. Đến ải Hải Vân quan, nhà vua dừng quân sĩ nghỉ ngơi. Vua ngắm bể trời mây non nước bao la đẹp quá, bèn viết mấy chữ "Hải Vân thiên hạ đệ nhất hùng quan" lên cửa ải, rồi sai sửa sang, cắt đặt thêm binh sĩ đồn trú.
Triều đình nhà Nguyễn đóng kinh đô ở Huế, vua Minh Mạng ra lệnh xây dựng kiên cố Hải Vân quan, tăng cường phòng thủ, "sắc chỉ kẻ nào dám để vùng yết hầu Hải Vân lọt vào tay ngoại quốc, phải đem trị tội phản quốc, dùng cực hình tru di cửu tộc, chém 9 họ bêu đầu thị chúng".
Thế mà nay, một nửa đèo Hải Vân giao cho phía Huế quản lý, "lãnh đạo tỉnh" do bọn Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Cao cầm đầu, ngụy trá lý do "phát triển kinh tế", đã trao cả một vùng "Cửa Khẻm" phụ cận Hải Vân rộng lớn cho người Tàu làm chủ đến 50 năm...Chiêu bài "đầu tư khu nghỉ mát", người Tàu bước đầu đã đến xây dựng trạm tiền phương "căn cứ Thế Diệu", mở đường giao thông, khống chế nhiều cao điểm, đặt biển "cấm người lạ" lai vãng dòm ngó, xây này dựng nọ trong vùng đồi núi chúng cai quản, không một người Việt nào có thể biết.
Từ "Thế Diệu" trên đèo Hải Vân, quân Tàu chỉ mắt thường cũng quan sát được cả một vùng hải, không, địa phận chiến lược. Nếu đặt các trận địa pháo, các bệ phóng tên lửa sẽ khống chế trực tiếp toàn bộ vịnh biển, quân cảng, thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà...
Nếu chiến tranh Trung Việt bùng nổ, lực lượng lính dù, thủy quân lục chiến, biệt kích của PLA đổ bộ bằng đường không, đường biển xuống đây sẽ dễ dàng đánh lan tỏa chiếm hết đèo Hải Vân, chia đôi nước Việt có thể chưa chỉ đến trong một ngày.
Than ôi ! An ninh chủ quyền quốc gia sẽ ra sao đây nếu cho quân Tàu có quyền trấn giữ một vùng núi đồi Hải Vân 50 năm dài hạn ?
Than ôi ! Máu tham tiền nay đã mịt mờ mắt mũi lũ quan gian. Đồng "nhân dân tệ" từng xấp lớn China tung ra lót tay phải chăng đã đẩy cả bọn chúng vào con đường phản quốc ?
Dân chúng phẫn nộ kêu gào xử lý đích đáng cả đám gian hùng mãi quốc cầu vinh nay đang xảo biện khoa ngôn chối tội.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét