Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Lý do âm mưu và lý thuyết vô nghĩa.


Dân đen An Nam coi tivi "tín nhiệm cao, tín nhiệm vừa, tín nhiệm thấp" dân chủ công khai, minh bạch bèn sung sướng gào rú lên mừng rỡ quá sức. Quả nhiên sự "phát huy quyền làm chủ của nhơn dân lao động" quá trong sáng rực rỡ, chứng minh nền dân chủ của ta triệu vạn lần hơn thế giới.
Vị hưu trí nghe nhà đài kết quả "tín nhiệm", cảm động khóc lóc rằng đảng ta vĩ đại quá, nhơn dân ta sáng suốt quá, lãnh đạo ta yêu nước thương dân, dũng cảm cầu thị quá...
Tuy vậy, thế lực thù địch hầu như không thấy sự dân chủ vĩ đại của sự lấy phiếu bỏ phiếu "tín nhiệm cao vừa thấp", lấy lý do âm mưu ra nói rằng mấy con số 390, 380, 340... phần trăm cao thấp chỉ là mấy con số bịp bợm được "cơ cấu từ xa". Các quan đảng thích số nào cho ra số đó giữ uy tín, đảng đưa ra cho dân tung hô chớ làm sao dân chứng thực? Dù có mời các quan sát viên quốc tế đến kiểm tra phiếu cũng chưa chắc chánh xác, huống chi phe ta kiểm kín đưa con số gì ra chả được.
Các xếp to được tín nhiệm cao, các xếp tào lao phải tín nhiệm thấp. Cao thấp gì ta cũng tín nhiệm hết. Huề cả làng 50 vị tai to mặt lớn tín nhiệm ăn nhiều đồ bổ...


Thiên hạ một số lấy lý thuyết vô nghĩa để bàn luận. Bày đặt lấy tín nhiệm rồi dân chúng được gì nào ? Giả dụ có nhà kia khi không bày đặt bỏ phiếu tín nhiệm cho bầy gia súc gia cầm. Bỏ phiếu xong rồi con chó lai hoàn vẫn chó. Mèo vẫn hoàn mèo. Heo vẫn heo, gà vẫn gà, trâu vẫn trâu... vẫn vẫn đủ bộ sậu 12 con giáp.
Chó ăn phân, nhận tín nhiệm rồi chó vẫn thích ăn đống phân. Heo ăn tạp, tín nhiệm rồi vẫn lai hoàn heo ăn tạp. Tín nhiệm cao thấp chó vẫn là chó, chó vẫn ngồi đó chó ăn cứt chó.
Than ôi ! Lý thuyết vô nghĩa quả nhiên vô nghĩa. Chó tín nhiệm cao sẽ không vì thế mà chó kiêu căng rời xa kiếp chó. Chó phát huy thành tích tín nhiệm cao để lần sau gia chủ tín nhiệm chó cao nữa. Heo nhận phiếu tín nhiệm thấp, được thông cảm yên ủi rồi heo phấn đấu nổ lực "cống hiến", lần sau heo sẽ tín nhiệm heo cao.
Tóm lại, tín hay không tín, nhiệm hay không nhiệm, dân An Nam ta vẫn một lòng kiên định đi đến đại đồng thế giới theo cái định hướng sáng suốt vô vàm...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét