Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Chúa Chổm nợ nần.


"Vua Ngô ba sáu tấn vàng,
Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chúa Chổm mắc nợ tì tì
Thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô !"
Chuyện xưa kể lể Mạc Thái tổ lật đổ Chiêu Tông lập nên nhà Mạc, bấy giờ có ông quan nhà Lê là Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hóa tụ quân khởi nghĩa chống Mạc phù Lê.
Để cho danh chánh ngôn thuận, Kim bèn đem một người tên Lê Chổm, nói rằng hắn vốn con vua Chiêu Tông lưu lạc nhơn gian, nay Trời giao Kim phải đưa lên làm vua Trang Tông.
Nguyên trước Chiêu Tông có ăn nằm với một ả bán rượu mà sanh ra Lê Chổm. Chiêu Tông bị thủ tiêu, mẹ con nhà Chổm phải kiếm sống với nghề đốt củi đi than. Khi lớn lên, kiếm được đồng nào là Chổm vào ngay mấy quán xá, ăn nhậu để thỏa mãn thói thèm ăn thích uống phận người cơ khổ.
Điều kỳ lạ, quán nào có mặt Chổm ngồi, lập tức bọn thực khách kéo vào ầm ầm khiến chủ quán tha hồ đếm bạc. Thành ra mấy chủ đều cố chèo kéo vị Chổm vô ngồi, cho phép Chổm tha hồ ăn chịu.


Một ngày, Nguyễn Kim mộng mị minh chủ, được ông Trời mách bảo: ngày nọ ngày kia đến quán kia quán nọ, sẽ gặp "Rồng đen cuốn cột", ấy chánh chơn chúa đem về mà thờ. Kim đến nơi, chỉ thấy đám đánh bạc đang sát phạt nhau quyết liệt, còn Chổm thời lem luốt than củi ôm cột chầu rìa vì không xu đút đít.
Tối đến, Trời hiện ra mắng Kim u muội gặp vua mà không biết. Trời sai Kim đến bến thuyền đón lấy người "mũ sắt ngồi đò" về đưa lên ngồi ngai vàng cửu ngũ.
Sáng tinh mơ, Kim tới bến đò thời thấy Chổm đương ngồi thuyền thúng, tay cầm cái chảo úp lên đầu che  mưa, ông bèn vội vã đến quỳ lạy Chổm ra mắt vua mới.)
Nghe tin Chổm được Kim đưa lên làm chủ nước Nam, nhà Mạc dâng biểu sang Tàu tố cáo "Nguyễn Kim dựng con mình lên ngôi, hắn còn nói dối ấy là con của vua Chiêu Tông". Tuy nhiên, Tàu chỉ ghi nhận ý ấy chớ chưa có ý kiến gì.
Lê Chổm làm vua. Hằng trăm quán xá vội đi tìm gặp "chúa Chổm" đòi nợ. Vua đi đâu, chủ nợ kéo theo đeo bám, chỉ chỏ, kêu gào đòi vua trả nợ. Vua hội ý với Kim, ra sắc lệnh "Cấm chỉ", bắt kẻ nào dám chỉ vua đòi nợ sẽ bị chặt tay lập tức!
Thế là Lê Chổm từ một kẻ lạc loài đói rách, nợ ăn nợ uống đầm đìa, nay được lên làm vua, dụng quyền vua quỵt nợ chúng. Thiên hạ tức tối mà phải chịu ngậm lấy bồ hòn làm ngọt...


Sau trào vua Chổm mấy trăm năm, An Nam nhiều lần thay vua đổi chúa. Thế kỷ XXI, An Nam sang thời nhà Đảng cầm quyền, thiên hạ lại có dịp nợ nần chào xáo chuyện. Đại khái như sau:
- Thế lực thù địch lu loa Đảng là một đám lưu manh thất học, thiếu năng lực thừa thủ đoạn, kết cấu nhau nhóm lợi ích, ra sức vơ vét, đẩy nền kinh tế cả nước sụp hố nợ bần.
- Đại biểu quốc hội ý tứ khen ngợi "Chánh phủ ta tiêu tiền thời đạt, mà làm ra tiền thời chưa đạt"...
- RFA trang mạng dĩ lậu thông tin ra dân chúng biết hết: "Nợ công của Việt Nam cập nhật sáng 31/10/2014 là hơn 85 tỷ USD; mỗi người dân đang gánh số nợ 937 USD theo đồng hồ nợ công toàn cầu của báo The Economist. Trong khi đó, bản tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội phổ biến trong phiên họp toàn thể ngày 30/10/2014 ghi nhận rằng, nợ công của Việt Nam đã vượt trần nếu tính cả số nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ trái phiếu Chính phủ, nợ đọng xây dựng cơ bản..."
- Youtube thì chia sẻ chuyện nợ nần từ hai ngài lãnh đạo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét