Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Quên lãng sự.


Mọi nước đều có quân đội để giữ đất, giữ nhà, giữ rừng, giữ biển, bảo vệ nước chống kẻ thù mưu kế đòi xóa sổ nước mình ra khỏi bản đồ chính trị thế giới.
Thời chia hai đất nước, VN một dân tộc thành ra hai quốc gia. Miền Bắc theo chế độ Cộng sản, quân đội là "Quân đội Nhân dân", quân lính gọi "bộ đội cụ Hồ". Miền Nam theo chế độ Tự Do Dân Chủ, quân đội gọi là "Quân lực VNCH", quân nhân có tên "Người lính VNCH".
Miền Bắc dựa vũ khí cơm gạo áo tiền Nga Tàu chu cấp, xua quân tràn xuống "giải phóng" miền Nam, pháo kích công đồn "diệt ngụy"để mà "giải phóng".
Quân lực VNCH bạn Mỹ giúp cho toàn diện vẫn thua to đại bại, cuối cùng đầu hàng vô điều kiện. Tự do Dân chủ chế độ VNCH bị xóa sổ hoàn toàn vào năm 1975.
Người lính VNCH chịu số phận của đội quân thất trận. Số tẩu thoát ra nước ngoài, số đi tù "cải tạo" lâu mau tùy cấp bông mai binh nhì or đại tướng. Tử sĩ mồ xiêu mả lạc, thương phế binh lê lết xin ăn đầu đường xó chợ, thê thảm tận cùng.
Chế độ thắng trận mạt sát, đày đọa, nhục mạ người lính VNCH, đưa vô lịch sử dạy dỗ nhồi sọ con em bằng đủ mọi từ ngữ bôi đen bêu rếu phản diện : "ngụy quân","tay sai Mỹ", "lính đánh thuê", "giặc ngụy"...
Đương nhiên, thắng trận hóa anh hùng, thất trận tất mang nhục, còn cái may lính thua trận không bị bắt chôn sống hàng loạt như Bạch Khởi tướng Tần xưa chiến thắng, đào hố chôn hết 80 vạn quân Triệu triệt trừ hậu hoạn.
Thời gian trôi quá ư nhanh, đời người như bóng câu qua cửa sổ, đã sắp 37 năm ngày chế độ miền Nam bị xóa sổ. Người lính VNCH sống sót trở về dân dã, dù quốc nội hay hải ngoại, nay đã già, đã chết đi từng ngày. Lớp lớp chôn vùi kỷ niệm về đất mẹ, mang theo lặng lẻ ngậm ngùi.

Dù muốn dù không, sau vài ba chục cái tết, chắc chẳng còn ai nữa.
Có câu nói của văn sĩ Gerald Gordon trong Let the day perish, " hãy để cho ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm đến có những đứa trẻ được kết thành thai ", cũng đáng ngẫm lắm cho cái sự lụi tàn một thời vang bóng.
Mấy thế hệ sinh ra lớn lên sau chiến tranh, hiểu biết sự thật về người lính VNCH, hầu chỉ còn nhờ đọc sử đúng phi chánh trị. May thay dòng quân sử hải ngoại, còn hồi ký của người trong cuộc tướng tá một thời, nâng niu lưu giữ sử liệu quý giá vô cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét