Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Tốt khoe xấu che.


Người ta thích thú khoe khoang chuyện mình tốt bao nhiêu thì cũng sợ sệt dú diếm chuyện mình xấu bấy nhiêu. Người ta sợ sệt chuyện xấu mình phát lộ ra, thời cũng thích thú banh bươi, to tiếng rộn ràng chuyện xấu thiên hạ ra cho nó đã đời.
Chánh trị gia đa đảng luôn tìm cách vạch lá tìm sâu, bươi móc, đâm bị thóc thọc bị gạo đối thủ, la làng cho thiên hạ biết cũng không ngoài lý do chê họ nâng mình.
Ở chế độ một đảng, tính đồng thuận đồng lòng, đồng tâm đồng sức, trung thành trên dưới vốn dĩ nổi tiếng. Đảng bảo đi là đi, bảo tới là tới, bảo giết là giết, bảo chém là chém, bảo chôn sống là chôn sống, bảo nấu chín là nấu chín, bảo lấy vợ là lấy vợ, đẻ con là đẻ con. Nhất nhất đảng lệnh như sơn.
Tuy thế, nội bộ đảng vẫn có chuyện bại lộ ra ngoài cho thiên hạ biết sự thật về cái gọi là đồng tâm nhất trí. Có vị bảo, bọn cấp dưới "phục" mình lắm, nhưng "phục" đây không phải "kính phục", "nể phục" mà là "mai phục". Mai phục đợi sếp yếu thế lật sếp mà đoạt ghế.


Âu thời đó là sự tranh quyền đoạt lợi thường tình thế gian.
Chuyện tốt khoe mãn nhãn thiên hạ có chuyện mấy mỹ nữ rực lửa khoe mẻ đường cong.
Cuộc thi hoa hậu điểm nhấn cộm nhất nằm ở phần trình diễn bikini đặc sắc. Thân thể nữ tính người đẹp bao giờ cũng là tác phẩm trác tuyệt tạo hóa tặng con người. Nhân trắc học chọn lọc người đẹp khá tỉ mỹ, loại hết ra mấy cô nổi xương sườn xương sống, ngực teo mông tóp; trừ đi mấy nàng béo chủn chỉn mở bọc láng lườm, rồi chọn lọc các người đẹp tỷ lệ vàng ba vòng ngọc.
Cảnh giới thượng thừa tốt khoe, ấy người đẹp chớp ảnh nude.
Văn hóa phương Tây cởi mở, thoáng rộng chuyện này lắm. Phương Đông thời chuộng sự kín đáo, hoặc che mặt che mạng kín mít Hồi đạo, hay nửa kín nửa hở, rào đón đạo đức vân vân. Nên chi chuyện người đẹp VN chớp ảnh nude bảo vệ môi trường, chuyện hoa khôi lộ ảnh nóng luôn bị cộng đồng lên án khá gay gắt thì cũng là chuyện thường tình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét