Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Ma cháy.


Nhà cửa xây dựng sát rạt, cách vách liền kề thành ra cả dãy phố, sợ nhất là hỏa hoạn. Nhà này cháy lan lửa qua nhà kia, trời hanh gió to lửa bùng lên dữ dội. Nhanh chóng cả phố đều cháy.
Ở nông thôn xưa, người quê lấy tranh tre nứa lá làm nhà. Đất rộng nhà thưa, trừ phi con nít bất cẩn, lửa lan phên tre vách bếp, bắt mái tranh cháy đùng đùng, ngoài ra đều do dân trong làng thù ghét nhau, châm lửa đốt nhà cho bỏ ghét.
Nhờ ở cách biệt, hỏa hoạn nhà quê mang tính đơn thuần chớ không có sự liên hoàn cháy.
Lửa cháy nhà, lửa thù oán ganh ghét, lửa cháy ruột người mất của, lửa trời đọa.
Chuyện cổ Tây phương, nông dân nọ thấy ruộng người tốt hơn ruộng mình, bèn tức tối lắm. Ngó quanh quất, không thấy ai bèn đốt mồi lửa, quăng vô ruộng họ đốt cho chết. Một con cáo thấy thế, đem mồi lửa trả về, đốt đám ruộng kẻ ác tâm nhỏ mọn. Hại người hóa ra hại mình.


Nước Nam có câu tục ngữ : "gắp lửa bỏ tay người", ý nói vu oan giá họa để triệt nhau.
Nguyễn Du truyện Kiều nói thằng buôn tơ tố cụ Vương chứa đồ quốc cấm để sanh sự :
Điều đâu bay buộc ai làm ?
Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng ?
Hỏi ra sau mới biết rằng :
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây
...
Cụ Tam Nguyên Yên Đổ nhớ chuyện mới cảm hoài :
" Thằng bán tơ kia dở dói ra,
Làm cho lụy đến cụ Viên già.
Muốn xong phải biện ba trăm lạng,
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa..."

Thời Pháp thuộc cấm rượu lậu, thù nhau đổ bả hèm vô ruộng rồi báo quan trên, kẻ thù coi như mạt vận. Hồi Việt Minh, cũng tư thù tư oán, giải quyết bằng mấy tờ báo tiếng Tây, khéo léo nhét vô xà nhà "việt gian" rồi báo cho "đồng chí cách mệnh", vừa thủ tiêu được kẻ thù, vừa công lao thăng quan tiến chức.
Đó là mấy chuyện xưa, còn nay có trò dội xăng vô chồng đang ngủ, bật lửa đốt.

Thủy, Hỏa, Đạo, Tặc là bốn cái thứ sát nhân người ta sợ nhất. Việc đốt cháy thời xưa do "bà hỏa" phụ trách. Bà hỏa thích chi đốt nấy, bà yêu ai thời người đó phải chịu. Hỏa ngày nay do bọn "Ma cháy" phụ trách. Gọi là ma vì cháy không điều tra ra nguyên nhân, tất phải đổ cho ma nó đốt.
Xe honda tự dưng phát cháy nổ " không rõ" vì đâu, do "ma cháy" đốt ấy mà, lý do khỏe re. Người theo Phật giáo bảo các thứ có nhân có quả, "con người quá khứ là nhân của con người hiện tại, con người hiện tại là nhân của con người tương lai...".
Quên chuyện mấy con ma cháy, nói đến nước Nga. Ông Putin thích ngồi hoài ghế Tổng thống cho nó sướng, bèn mưu kế sắp đặt. Coi dân Nga ngu quá mấy con lừa. Hàng vạn dân Nga căm tức biểu tình đòi nó cút đi, nó bèn nói : nhân dân Nga yêu tôi lắm, phải có tôi nước Nga mới siêu cường, việc biểu tình giai do bọn Mỹ nó ghét tôi, nó xui chống đối tôi thôi, nguyên nhân ngoại lai.
Té ra, người dân Nga tự họ đâu có biết nghĩ suy chi.
- Clip cháy cột điện ở Hà Nội. Ai cháy cứ cháy. Ai coi cứ coi. Cháy nhà kệ họ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét