Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Thêm tượng.


Làm chi thất bại nấy, suy nghĩ có cách đúc tượng kiếm tiền dễ nhất hạng. Đúc tượng giáo dục truyền thống, trung thành vĩ đại, đố ai dám chống ? Thế là kiếm tiền tỷ bỏ túi ngọt xớt.
Mỗi vùng đất có vị khai canh tiền tổ, tiền hiền mở làng lập ấp. Dân chúng lập đền thờ phụng ông nọ bà kia, đình làng miếu thờ thành hoàng thổ địa. Nay có chăng là vị vang danh, còn đa thành phần thời đã quên béng hết cả. Mấy miếu hoang đổ nát, bài vị chữ nho mờ mịt, điêu linh tan tác.
Tổ tiên suy tàn. Bác đảng cực thạnh. Vậy nên lạm phát tượng Hồ. Tượng Hồ tràn lan Nam chí Bắc. Đâu đâu cũng tượng Hồ.
Tượng Hồ to. Tượng Hồ nhỏ. Tượng Hồ xã. Tượng Hồ huyện. Tượng Hồ tỉnh. Tượng Hồ trung ương.
Tượng Hồ đá. Tượng Hồ đồng. Tượng Hồ bê tông. Tượng Hồ sắt. Tượng Hồ thạch cao.
Tượng Hồ ngó tượng Tôn.
Gõ mấy chữ Tượng Hồ trên Google có đến trên 5 triệu kết quả.
Nay lại khởi công đúc thêm Tượng Hồ tỉnh miền núi nghèo đói Tuyên Quang.


Dân chúng vùng cao thiếu đói mạn tính, đường đi lối lại ngặt nghèo, y tế giáo dục nan giải, công ăn việc làm bế tắc. Dân nghèo sinh kế cần tiền vốn làm ăn đỏ mắt thắt lòng. Nay đảng lấy tiền thuế dân mà xây tượng Hồ "giáo dục truyền thống".
Kết luận : Mấy nước độc tài luôn bóc tiền mồ hôi nước mắt dân đen để xây tượng đài cho trùm sỏ, ngoài mục đích mụ mị nô dịch thiên hạ, cái chánh vẫn là tạo ra cái cơ hội kiếm chác cho bọn lưu manh chính trị kiếm tiền mà thôi.
- Ảnh minh họa người đẹp nở nụ cười kiếm chác.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét