Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Lệ đá.


Lệ nước mắt, lệ đá chảy nước mắt khóc lóc vì buồn.
Nói cho có vẻ buồn nghệ thuật đó thôi, đá nhỏ lệ chẳng qua hơi nước gặp đá lạnh đọng lại ướt át, nhiều thời nhỏ xuống từng giọt từng giọt mồ hôi. Thi nhân nhìn tức cảnh sinh tình, bài bản ra thơ tâm sự nọ.
Thủa học sinh ngồi café nhạc nghe Lệ đá. Hè chang chang nóng hầm hập, lấy cục nước đá đặt cái ly coi nó tan từng giọt. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời. Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt. Ái ân bây giờ là nước mắt...
Bây giờ thì thấy một cục đá to vô cùng cản đường giao thông thiên hạ. Đá lăn ra đường nằm vạ tự năm ba mươi thế kỷ trước.
Cục đá to quá đành để. Đám đông đứng ngó, lèo tèo vài ba người xeo xóc làm chi được.


Từ lệ đá, nghĩ lệ khác. Lệ ấy là tục lệ, là thường niên chiếu lệ, là cái lệ ca tụng đảng đầu năm. Đảng công lao vĩ đại, đảng phải duy nhất lãnh đạo. Có đảng mới có mùa xuân. Không có đảng không có mùa xuân. Đầu năm, hãy ra sức tụng niệm công ơn đảng sẽ mau thăng quan tiến chức, ăn trên ngồi trốc, tha hồ sung sướng.
Bên nước Nga, người dân biểu tình chống đối Putin, trương cái khẩu hiệu " Putin, Medvedev là hai tên du côn. Đảng chúng nó là một đảng ăn cướp ! ". Vô số rồi bị bắt, bị đánh, bị đày đi Siberia đau khổ.
Đúng là phải đến bảy chục năm sau, dân Nga mới  đồng lòng lăn được đá tảng độc tài nên ngày nay xứ ấy mới biết sợ hãi hai cục đá.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét