Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Ba loại chó.


Cái thời thiên hạ chuộng nuôi chó, nuôi chó để chó giữ nhà, kết chó làm bạn, nuôi chó tỏ ra phú quý sành điệu yêu thương súc vật, vân vân.
Vùng núi cao rừng rú đến đồng bằng mênh mông sông nước. Hang cùng ngõ hẽm đến đầu chợ cuối làng. Tự nhà tranh vách đất tôn tre cát sạn đến đại gia tường cao hào sâu biệt phủ. Đâu có người là đó có chó, chó người người chó, chung cùng cộng sinh đời giá trị.
Chó đông chó nhiều chó vô số giống. Cẩu loại học thống kê kể lể loài, nòi, giống, họ, phe, phái, bầy, đàn tỉ mỉ tràng giang đại hải tập cua tài liệu chi chít chó. Chó ngao Tây Tạng. Chó đốm Tân Cương. Chó Phú Quốc VN. Chó bẹc giê Đức. Chó bun Mỹ. Chó phốc Pháp. Chó vàng ta. Chó vện Tàu. Chó xù Nhựt. Chó tàu ô Nam Hải....
Nhiều chó hóa phiền. Hiệp hội chó quốc tế phải ý kiến, chó dù loại gì đi nữa thì chó cũng là chó. Do đó dân nuôi chó cần phân chỉ ba loại chó, "chó cao, chó, và chó thấp".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét