Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Chủ quyền biển đảo.


Chém gió rõ nhiều, to nghe rổn rảng quân ta anh hùng, quân ta vô địch, quân ta "đánh thắng đế quốc Mỹ"... nghe ra cũng sướng. Tuy vậy, thiên hạ thấy với quân Tàu thì mấy cái anh hùng hào kiệt của quân ta bỗng biến đi đâu mất hết như gà gặp cáo.
Sự anh hùng "núp", anh hùng "trốn", anh hùng "chạy" được cho là "tránh âm mưu khiêu khích của thằng địch" để bảo vệ hòa bình thế giới. Quân ta không cần dùng súng ống, chỉ lấy mấy cái loa đánh quân Tàu cũng làm chúng khiếp sợ rút giàn, bảo vệ vùng lãnh hải sanh tồn tổ tiên khai giữ, thể hiện ra sức mạnh giữ nước của "quân đội anh hùng được đảng lãnh đạo giáo dục dưới thời đại HCM rực rỡ".
Thế giới văn minh nay dùng luật quốc tế chớ không xài luật rừng, đàm phán tâm sự giải quyết tranh chấp thớ không chơi dao búa "ăn gan uống máu quân thù". Nhờ thế, khi cái học thuyết quân sự "biện pháp hòa bình, ba không chiến lược" đem ra trình diễn được ngay nhơn loại nhiều nước đánh giá cao, ca ngợi rất nhiều.
Ngay cả quân Tàu cũng thích thú - nhờ cái học thuyết đó, chúng ra tay tự tin cướp đảo đặt giàn, đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt, không hề phải lo sợ sự đánh trả.


"Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh.
Anh em ơi vì nhân dân quên mình..."
Ngày duyệt binh hùng tráng, quân ta nói chung hải quân ta nói riêng, huân huy chương đầy mình, vàng chóe đỏ rực, rầm rập tiến qua lễ đài, vung tay chào quý lãnh đạo đảng. Dân chúng tri trô chỉ chỏ "quân ta oai hùng như thế như thế tất bảo vệ nước ta an toàn tuyệt đối, không kẻ thù nào dám ngó nghé, ta sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH, làm gương cho chúng sinh theo đó mà tiến bước đại đồng".
Khi quân Tàu kéo đến cướp vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của VN, ngang nhiên nói của China, hạ đặt giàn khoan, thích đi thì đi, thích ở thì ở như ý. Tàu quân sự tầu cảnh sát, tàu cá của China tha hồ qua lại như đi trong cái ao nhà của chúng. Quân Tàu xịt vòi rồng, đâm húc, rượt tàu "chấp pháp" của quân ta chạy có cờ. China tha hồ đâm tàu cá dân ta hạ thủ bất lưu tình cho chìm cho chết. Không thấy có một "hải quân nhơn dân anh hùng" nào dám ló ra cản trở quân giặc "vì nhân dân quên mình" cả.
Than ôi ! Quân cướp quá nhiều quá mạnh quá hung hăng, thành thử cái "chủ quyền bể đảo VN bất khả xâm phạm" trở nên cũng "viển vông" quá. Nói trắng ra, quân Tàu tát thẳng vào măt quân ta, quân ta không dám đánh lại cũng vì chúng to quá mạnh quá sẽ đánh ta thêm đến chết mất. Tuy nhiên, những hành động xâm lược biển đảo của China mà không có sự giáng trả đích đáng nào của quân đội " bảo vệ tổ quốc", sẽ nghiễm nhiên mặc định sự chủ quyền bể đảo đã thuộc về ai rồi. Ấy cũng một chủ đích mưu kế China Tập Cận.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét