Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Phèn la kêu trống đánh.


Đánh mỏ báo động, nhà nhà thủ sẵn cái mỏ tre cong có cán lỡ đêm tối điều gì đó xảy ra bất an nguy hiểm cần sự trợ giúp thời lấy mỏ ra đánh vang lên gióng ba hồi một.
Cóc cóc cóc ! Cóc cóc cóc ! Cóc cóc cóc !
Chánh quyền lâu lâu lệnh dân đánh báo động "an ninh thôn xóm". Trời tối sẫm, hai ba anh dân vệ cầm cái phèng la ra mấy ngả ba ngả tư gõ inh ỏi mở đầu hiệu lệnh.
Nhà nhà đóng kín cổng cửa. Tùy theo cái có nôi niêu soong chảo thau ô thùng phuy thùng thiếc mỏ tre mỏ gỗ... đua nhau thẳng tay nện ầm ầm náo loạn.
Một hồi lâu vang trời cực điểm, mỏi tay rồi âm thanh bèn xuống giọng, giảm thưa thưa dần dần tắt tiếng.
Lâu lâu, trỗi lại một lần. Phèng la kêu trống đánh cái "thời cụ Diệm"...
Ngày nay, phèng la kêu trống đánh đã tai không sợ hàng xóm kiện: xây cái phòng cách âm thật kín, mua bộ trống phèng la về tha hồ mà dập !
- Xem người đẹp Jacqueline Cassell đạp trống đánh phèng la gõ chập chỏa.


1 nhận xét: