Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Chó phải đòn oan.


Xưa có một nhà nuôi được một con chó, nói năng cũng chẳng khác chi người.
Nhà chủ giao cho nó giữ nhà bao lâu không hề suy chuyển một tí gì.
Phải một hôm thế nào mất một miếng mỡ. Nhà chủ bắt chó vào tra hỏi.
Chó nói rằng:
- Ban nãy tôi thấy con mèo nhờn mõm, thì chỉ mèo ăn trộm mỡ chớ chẳng ai.
Nhà chủ không nghe, đem chó ra đánh đòn.
Chó oan, chó mới khóc rằng:
"Trời ơi có thấu chăng Trời, 
Mèo thời ăn mỡ chó thời đòn oan !"


Từ đó về sau, con chó giận con mèo.
Mùa đông rét mướt, một hôm chó thấy mèo nằm bếp, chó xồ lại cắn.
Mèo sợ, mèo chạy, thế nào đánh vỡ một cái nồi rang.
Nhà chủ lại bắt chó vào tra hỏi.
Chó nói rằng :
- Con mèo nó vừa chạy, nó chạm phải nồi nên vỡ.
Nhà chủ không nghe, lại đem chó ra đánh cho mấy dùi.
Chó oan, chó lại khóc rằng:
"Con mèo đập vỡ nồi rang,
Con chó chạy lại mà mang lấy dùi !"
Từ đó chó lại càng giận mèo.
(Truyện cổ nước Nam)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét