Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Trần Ích Tắc là ai ?


Điều tra vui vẻ, hỏi thử mấy "từ xa" cao học một câu rằng "Trần Ích Tắc là ai ?", bất ngờ không vị nào biết. Đầu tiên ngạc nhiên, sau thấy bình thường. Thời nay đâu màng sử sách nên chư vị không biết ngài Trần Ích Tắc cũng phải.
Giả sử "Bộ Giáo dục" ra cái đề Sử ký thi tốt nghiệp trung học như sau: "Đố các em biết Trần Ích Tắc với Lê Chiêu Thống là ai ? Biết thì kể lể vài dòng để thiên hạ rõ", e rằng không ít bài làm học sanh trả lời khỏe re "đấy là hai vị "dũng sĩ diệt Mỹ" được đảng, nhà nước ta phong tặng anh hùng LLVT" cũng nên.
Nguy cơ bọn phản quốc bán nước "hóa ra những anh hùng" là rất nguy hiểm,  thành thử phải đi sợt mạng kiếm chác vài ba chữ gọi là đáp án đúng, tránh điều ngộ nhận.
Tự điển Wikipedia cho biết đại khái như sau:

Hai bác Đồng - Hồ

Trần Ích Tắc sanh năm 1254, mất 1329, mang tước vị "Mãi Quốc Vương", con thứ vua Trần Thái Tông, chú ruột "Phật Hoàng" Trần Nhân Tông, thời đại nhà Trần nước Đại Việt.
"Thủa ấu thời, Tắc tỏ ra thông minh hiếu học, thông hiểu kinh sử, lục nghệ, văn chương nhất nhất. Nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì Tắc không thông thạo. Năm 15 tuổi, "người" mở học đường ở bên hữu phủ đệ, tập hợp bọn văn nghệ sĩ bốn phương cho chúng cơm ăn áo mặc, đào tạo ra giỏi giang cả.
Chí lớn mộng cao, Trần Ích Tắc con thứ thích làm trưởng đảng để nối ngôi thiên tử. "Người" đã từng gửi thư riêng cho khách buôn China ở Vân Đồn đem về Bắc Kinh, đề nghị vua Tàu phát lệnh "đại quân Nam Hạ" để Đại Việt Nam được trở về "chung cùng với China trong một gia đình".
Quân Nguyên tràn sang xâm lược Đại Việt lần thứ hai (1285). Ngày 15 tháng 3, Mãi Quốc Vương Trần Ích Tắc đem cả gia đình đi hàng giặc, được đưa về Trung quốc, vua Tàu Hốt Tất Liệt phong Tắc làm "An Nam Quốc vương" và chờ ngày đưa trở về làm vua nước Việt.

Thiên triều Vĩ đại lão gia Hoàng đế Hốt Tất Liệt

Sau khi đức Thánh Trần đánh quân Tàu tơi bời đại bại, Trần Ích Tắc không về nước được, phải ở lại Ngạc Châu (Hồ Bắc). Triều đình nhà Nguyên cho giữ chức "Hồ Quảng bình chương chính sự", được gia phong thêm "Ngân Thanh vinh lộc đại phu", "Kim tử quang lộc đại phu nghi đồng tam tư".
Trần Ích Tắc chết vào mùa hè năm Thiên Lịch thứ 2 (1329) đời Nguyên Văn Tông, thọ 76 tuổi. Năm Chí Thuận thứ nhất (1330), Tắc được vua Tàu truy tặng tước "Trung Ý vương".
Lời bàn luận:
Mãi Quốc Vương Trần Ích Tắc âm mưu bán nước Việt cho nhà Tàu, thất bại phải trốn trên đất China. Tuy nhiên "người" vẫn được vua Tàu trọng đãi, phong quan tước, sống đến già đời sung sướng.
Đấy là tấm gương quý vị "cao học bán nước" có thể xem để học tập làm theo, khúm núm nịnh bợ anh ba Tàu "bốn tốt", cơ cấu từ xa hậu đường tẩu thoát, hy vọng vẫn còn "lộc đảng" mà ăn trên đất China vậy.  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét