Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

China - bản đồ cũ mới.


Nhà nghiên cứu cổ sử An Nam cố công sưu tầm tìm kiếm bản đồ cổ China, minh chứng rằng lãnh thổ, lãnh hải Tàu tận cùng bằng ở Hải Nam mà thôi.
Riêng nước Nam thì vô vàm các tấm bản đồ cổ khẳng định tự xa xưa hai quần đảo Hoàng, Trường Sa đều thuộc chủ quyền An Nam không ai giành giật.
Thời nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn đều cho thủy binh đến đồn trú dựng bia, là chủ nhân đích thực của hai quần đảo ấy.
Giai đoạn nội thuộc nước Pháp, hai quần đảo ấy do nhà nước Đại Pháp bảo hộ quản lý chủ quyền. Sau năm 1954, tuân thủ  hiệp định Geneve, nước Pháp đã bàn giao trao trả hai quần đảo cho chánh phủ VNCH quản lý.
Năm 1958, bọn bán nước ngang nhiên ký công hàm công nhận bản tuyên bố của China nhận vơ hai quần đảo "Tây, Nam Sa" là của họ.
Năm 1974, quân Tàu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay các chiến sĩ VNCH đang đồn trú. Mặc dù VNCH kêu gọi Bắc Việt đồng lên tiếng phản đối, nhưng Bắc Việt điềm nhiêm im lặng, mặc định sự chấp thuận để cho Tàu chiếm cứ.


Sự rầm rộ cung cấp bản đồ  "lãnh hải China chỉ tận cùng bằng ở Hải Nam" đã cho nước Tàu lo lắng. China bèn vội vã cho ra cái bản đồ 10 đoạn, lãnh hải kéo đến tận Nam Dương - Mã Lai Á, rồi tuyên bố chủ quyền Tàu bao trọn gói cả bể Đông.
Than ôi ! Đời xưa lãnh thổ lãnh hải phương Nam của nước Tàu tận cùng bằng ở Hải Nam. Dưới triều Tập Cận Hoàng năm 2014, lãnh thổ của họ kéo dài ra như trên cái bản đồ mới kít tự biên tự diễn..
Trông cái bản đồ Tàu 10 đoạn, ngẫm nghĩ rằng thật khó lý luận đạo đức với một tên cuồng đồ lưu manh kẻ cướp. May chăng, chỉ có thể nhờ họng súng, lấy sức mạnh chiến tranh làm lý lẽ thiết thực mới chặn đứng được cái tham vọng ngông cuồng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét