Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Diệt Ngô thất thuật.


"Diệt Ngô thất thuật" là bảy cái thuật để đánh diệt nước Ngô.
Cổ đại sử ký Trung Hoa, hai nước Ngô Việt tranh hùng, Việt Câu Tiễn thua Ngô Phù Sai, bị bắt tống giam ngục thất. Câu bèn giả cách thuần phục, chịu nhục nếm phân lỏng vua Ngô, được tha chết cho về nước.
Bấy giờ vua Việt nuôi chí phục thù, nằm gai nếm mật, dùng bảy thuật mưu kế của quan đại phu Văn Chủng cốt tiêu diệt cho chết nước Ngô. Bảy thuật ấy là:
1. Làm nước giàu có và chuẩn bị võ lực tàu thuyền súng ống.
2. Đem lễ vật hậu hĩnh đút lót vua Ngô, làm vua tin tưởng "4 tốt 16 chữ vàng".
3. Dâng mỹ nữ cho vua Ngô say sưa tửu sắc "trong ấm ngoài êm" hưởng lạc, mất hết ý chí chiến đấu.
4. Đút lót các nịnh thần để bọn chúng nhiễu loạn chính sự. Xui giục nhiều người can gián gây mâu thuẩn triều đình.
5. Giúp nước Ngô xây cất cung điện và những công trình to lớn cốt làm tiêu hao quốc lực.
6. Xuất tiền cho thương lái ồ ạt mua hết gạo của Ngô để kho Ngô trống rỗng.
7. Lấy cớ "phản kích tự vệ, trả đũa quân Ngô 1416 lược quấy rối", đánh lấy đất Ngô.


Quả nhiên, sử dụng mấy chiêu sách đó, Việt Câu Tiễn đã đánh chiếm nước Ngô, sáp nhập đất Ngô vào nước Việt một cách dễ dàng. Vua Ngô "đỉnh cao trí tuệ" để mất nước nhục nhã, uống thuốc độc mà chết.
"Thắng lớn rồi, Câu Tiển biết tài cao Văn Chủng, bèn ngẫm nghĩ "Ngô đã bị diệt vong, còn dùng Chủng chi nữa. Một khi hắn làm loạn thì làm sao ta trị cho nổi ?".
Một hôm, Câu Tiễn đến thăm bệnh Văn Chủng, bảo:
- Ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo mình không được thực hành. Nhà ngươi có 7 thuật, ta mới thi hành có 3 mà Ngô đã bị diệt, còn thừa 4 thuật, nhà ngươi định dùng làm gì ?
Văn Chủng đáp:
- Thần cũng không biết dùng làm gì cho được !
Câu Tiễn nói:
- Hay nhà ngươi đem 4 thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Ngô ở dưới âm phủ, phỏng có nên chăng? 
Nói xong, vua lên xe đi về; bỏ thanh kiếm đeo lại chỗ ngồi.
Văn Chủng biết ý vua, bèn dùng kiếm ấy đâm vô họng tự sát...."
Lời bàn luận:
Bảy cái chiêu độc của đại phu Văn Chủng ngày xưa, đã và đang được China đem áp dụng với nước Nam tỏ ra quá hiệu quả.
China hùng mạnh súng ống đủ đầy đô la dư dật. Nước Nam suy yếu, quân hèn lính hạ, dân chúng tiêu điều, quan lại giàu sụ thân Tàu nhiều vô số kể.
Nay thì nước Tàu đã dùng tới thuật thứ sáu, "Chưa năm nào xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc lại ồ ạt với một lượng lớn như năm nay, trung bình mỗi ngày xuất khẩu 800-1.000 tấn gạo"
Sắp tới, China sẽ dụng thêm chiêu cuối là ôi thôi, xong rồi "thất thuật" !


1 nhận xét: