Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

"Đại tướng phản quốc".


Giữ chủ quyền đất nước, đầu tiên quân lính phải được trang bị súng ống đầy đủ dám đánh dám thắng, để khi quân giặc tràn đến thì đem súng ra bắn, diệt sạch hết chúng đi mới mong bảo vệ được tổ quốc.
Tướng chỉ huy quân đội dũng cảm thêm mưu lược siêu phàm, bày binh bố trận đủ đầy binh pháp, lệnh nổ súng là chắc thắng. Quân lính răm rắp tuân phục, coi quân lệnh như sơn, tuyệt đối chấp hành tướng lệnh.
Tướng cầm quân giỏi đánh tan được quân giặc, giữ yên bờ cõi là tướng anh hùng.
Tướng làm hết sức mình giết giặc, nhưng vì thế giặc quá mạnh, không thể cản được giặc bèn lấy cái chết tận trung báo quốc là tướng liệt sĩ.
Tướng cầm quân hèn nhát chưa đánh tự thua, kéo quân chạy làng, làm mất hết đất đai biển đảo quốc gia thì phải đưa ra tòa án binh trị tội, quân thua chém tướng.
Ngày 14 tháng 3 năm 1988, nước Nam ta phát lộ ra một tướng mà nay thiên hạ phải giận dữ gọi đích đáng cái tên "Đại tướng phản quốc" ghi danh vào lịch sử.


Sự thể vì lý do như sau.
- Tướng khi đó cầm quân giữ nước, "chủ trương lớn" coi quân Tàu đang lăm le kéo quân sang cướp biển đảo nước mình là "quân bạn vàng". Khi giặc đưa hải quân đến đánh, tàu chiến chĩa súng máy vô quân ta giữ đảo, chuẩn bị đổ bộ chiếm đảo; tướng bèn sai trói tay chân quân ta bằng cách vừa không phát súng ống, vừa ra thêm lệnh cấm bắn vào giặc (cho chắc ăn !) khiến quân ta phải đành đoạn hóa ra những bia thịt sống cho lính giặc bắn chết hết, giúp chúng diệt quân chiếm đảo dễ như lấy đồ trong túi.
- Tướng tạo điều kiện cho giặc chiếm lấy đảo, giúp quân Tàu từ không đến có khỏe re, từ một chỗ đứng chân đã vết dầu lan tỏa, lần lược chiếm thêm đảo này đảo nọ, xây dựng ra cả cụm cứ đảo liên hoàn chiến lược, cơ sở chuẩn bị bất ngờ đánh chiếm hết Trường Sa như chúng từng đánh lấy trọn Hoàng Sa quần đảo.
- Xem thêm:  "Âm mưu mới nhất của TQ trên Biển Đông"


1 nhận xét: