Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Mẹ anh hùng 411 tỷ.


Mẹ anh hùng 411 tỷ mới vừa được sanh ra tại xứ Quảng Nam chưa mưa đã nắng.
Mẹ anh hùng đẻo bằng đá, các phần đá chạm trổ dán kết lại bằng xi măng, cảm giác nhìn thấy một con gà mái đầu người, chè bè hai cánh chở che cho bầy gà con ẩn núp.
Trước mặt tượng Mẹ anh hùng 411 tỷ có dựng 8 cái cột trụ chạm đắp nhiều mặt mẹ khác rất đẹp. Nhiều người liên tưởng tới cột đồng Mã Viện khi xưa đúc ắt to như vầy là cùng.
Tượng Mẹ được ghi nét cho biết lớn đệ nhứt Đông Nam Á, vừa hoành tráng vừa vĩ đại vừa choáng ngợp, đem niềm tự hào sung sướng vô vàm dân chúng.
"Khen ai khéo léo đúc ra me
Đủ cả tóc tai đủ mặt mè,
Chỉ có tay chân là chẳng thấy.
Hay là mấy bác đớp đi rồi ?"


Quảng Nam xưa kia là đất của Lâm Ấp. Người Chàm sính tục đúc chạm tượng các dâm thần cầu sự phồn thực sanh sôi nẩy nở. Dâm thần tượng là hai bộ phận sanh dục đờn ông đờn bà kết cấu gần nhau dương âm phối hợp.
Vật của đờn ông gọi Linga, cột trụ tròn dựng đứng, biểu dương sức mạnh Viagra nam giới.
Cái của đờn bà gọi là Yoni, hình tam giác có khe giữa, nơi sản sanh con cái giống nòi.
Tâm tư ngẫu tượng Chàm hình như bao la bàng bạc đất Quảng đến tận giờ. Đà Nẵng vừa khánh thành một cái cầu vượt ở "Ngã Ba Huế", xây kiểu phồn thực trụ Linga cắm giữa ngã ba cầu, để tượng hình dân tục gọi "Ngã Ba Háng".
Từ cầu phồn thực ngã ba tam giác, vô xứ Quảng Nam ngắm nghía tượng Mẹ anh hùng 411 tỷ. Phối cảnh tác giả cụm tượng đài rất hón hĩnh khi để Mẹ nhìn chăm chăm vô một dãy 8 cái cột trụ tròn to dựng đứng...
Hình như mẹ đang suy tư cái điều chi đó, móm miệng mím cười.
"Chính chuyên chết cũng ra ma,
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng."


1 nhận xét: