Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Kiếp cầm ca.


Ca sĩ hát hay nổi tiếng thì được các vũ trường thuê về biểu diễn câu khách đến cho đông.
Cát sê tiền trả tùy theo độ đẳng cấp. Ví dụ ca sĩ "ông hoàng" trên cả trăm triệu, ca sĩ thời đương lên bốn năm chục triệu, ca sĩ thành danh khoảng hai ba chục.
Vũ trường ít có chuyện thuê ca sĩ vị thứ vài ba trăm nghìn - những kiếp cầm ca phòng trà vô danh chi nghệ thuật, hát nghe như nhạc sân khấu đám cưới.
Đẳng cấp cầm ca chạy sô hát một đêm vài ba chỗ, hát để dồn tiền vô bao tải về ngồi đếm. Đếm rồi trải tiền lên giường post mạng khoe khoang ta đây thừa tiền lắm bạc, mục đích dằn mặt quý vũ trường thấy đó mà liệu trả tiền thuê hát cho xứng.
"Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà
Dâng tiếng hát cho người bỏ tiền mua vui 
Hỏi rằng anh ơi
Có còn yêu em nữa không..."


Ngẫm cũng hay. Người thợ nề quần quật làm cả ngày, công nhật hai trăm nghìn cũng là đã cao, đôi khi bị nhà thầu chửi như chó. Bác nông phu cày ruộng đổ mồ hôi sôi nước mắt mà nhiều vụ mùa trắng tay thua lỗ thê thảm.
"Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần."
Lam lũ cực nhọc kiếm được đồng tiền không dễ. Việc nhẹ tiền nhiều việc nặng tiền ít, thành ra thiên hạ cố sức đầu tư cho con để chúng sau này, hoặc được làm quan ngồi mát ăn bát vàng, hoặc nghề nghệ thuật mang "kiếp cầm ca", ngày kiếm chí ít vài ba chục triệu.
Kiếp cầm ca hay ho tiền vô như nước mà không phải sợ "thanh tra Truyền" xoi mói. Nhiều khi ca hay vừa xong một bài, tiếng vỗ tay đang rầm rập, có vị đại gia mê tiếng hát lên sân khấu đưa tập bạc dày cộm ra mà rằng "Anh có chút quà tặng chú".
Ấy sự gọi kiếp cầm ca giàu có lắm tiền nhiều của, lộc lại còn tìm đến phát vô thêm...


1 nhận xét: