Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Hà Nội đốn cây đốn cối.


Hà Nội vừa hạ lệnh đốn cây đốn cối, triệt hạ gần bẩy nghìn cổ thụ cốt quang đãng văn minh rộng rãi đường sá, điều kiện phát triển kinh tế rầm rộ cho "thủ đô ta" cái đầu tàu kéo cả nước mau đi lên thế giới đại đồng.
Lệnh trên đưa xuống, người dân Hà Nội hầu hết đều ủng hộ chặt hạ hàng nghìn cây xanh mọi nẻo đường phố. Ý đảng lòng dân quả nhiên muôn người như một, dân Hà Nội quá phấn khởi hồ hởi cái sự đốn cây đốn cối, cho thấy "tầm nhìn Việt" cao xa nhất hạng.
Người xứ ta khác người xứ Tây. Bên Tây quý từng ngọn lá, mỗi cây lề đường phố là một báu vật mướt xanh dịu mắt, cây điều hòa không khí ô xy độ ẩm, cây hút thán khí ngăn bụi khói xe xú uế phố phường. Cây cao niên tuổi tác đem cho vô vàm kỷ niệm, nên chi người này người khác, nhà nọ nhà kia quyết gìn giữ cây cối như những người bạn vong niên đường phố. Phố xá Tây nhờ vậy nên cây xanh nhiều thật là nhiều mát mắt dễ chịu.


Bên ta cây xanh đường phố hoặc sống hoặc chết tùy thuộc vào ý "cấp ủy đảng". Đảng bảo đốn là đốn. Đảng bảo chặt là chặt. Đảng bảo chưa đốn, đợi chín muồi mới đốn - mấy cây xanh sẽ chưa đốn, đợi chín muồi mới đốn. Đảng bảo chưa chặt, đợi chín muồi mới chặt - mấy cây xanh sẽ chưa chặt, đợi chín muồi mới chặt...
Sự Hà Nội đốn cây đốn cối là đỉnh cao trí tuệ của nền văn minh đô thị hiện đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của CS đảng.
Đốn cây đốn cối, cưa xẻ, đào tận gốc trốc tận ngọn hàng nghìn cây cao bóng mát, trồng cây mới "tính đảng" ngay từ trong gốc. Triệt hạ, thủ tiêu cây cũ mới có chỗ cho cây mới sanh sôi nảy nở. Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm nữa hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn... cây có thể bị đốn trụi, song người dân An Nam quyết không tiếc. Con cháu đời sau sẽ lại có cây "tính đảng" che mát cái đầu nên có chi để mà tiếc ?
Tin giờ chót.
Ngày 20/3/2015, "cấp ủy đảng" xét lại, hạ lệnh chấm dứt việc đốn cây đốn cối, đành để rủi thay cho mấy trăm đại thụ đã bị đốn chặt vội vàng, nằm ngổn ngang oan ức.
Than ôi !


1 nhận xét: