Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Dư luận viên - một lũ tay sai cặn bã.


Nhân cơ sự bọn Việt gian tay sai Tàu nằm vùng Hà Nội lộ mặt nhảy nhót, trương cờ quạt hát hò ngăn cản lễ tưởng niệm 64 Gạc Ma tử sĩ vị quốc vong thân, dân nước Nam không ai là không phẫn nộ.
Vị ngâm cứu nói đảng kỳ dao búa "thiêng liêng", bọn này cứ đem trương lên trương xuống là để mục đích bôi mặt CS đảng. Ngụ ý chúng rằng, chính CS đảng đã bán đứng Trường Sa cho Tàu làm mất Gạc Ma, dùng búa liềm kỳ định hướng cho dân chúng thấy Đảng CSVN là nguyên nhân mọi tai họa để mất bể đảo vào tay China đế quốc.
Thiểu số không biết chuyện Tàu cài cắm, nuôi dưỡng bọn gián điệp, mới đặt câu hỏi, không hiểu sao thế kỷ XXI rồi, ánh sáng văn minh vẫn không rọi tới được nước Nam, soi sáng mấy cái đầu mâu kia mở não. Vị đổ tội cho cái bồn chứa giáo dục xú uế mới chính là nguyên nhân nhuộm đen mấy cái đầu tội nghiệp vô phương tẩy rửa.
May thay, dân chúng đa phần rõ rệt nghi sự Việt gian phản quốc ngang nhiên ngăn cản lễ tưởng niệm Hoàng Sa, Gạc Ma rất có hệ thống. Chúng không sợ thiên hạ phẫn nộ đập chết; tự vì chúng quá rõ thóp sợ Tàu của chánh quyền, tự vì chúng đã có "đại sứ quán" đằng sau lưng đứng cười ngạo mạn...

Trông cho rõ mặt Tàu chống lưng.

Than ôi ! Thời xưa nhà Hồ Quý Ly,quân Minh chuẩn bị tràn sang đánh chiếm Đại Việt, bọn Trương Phụ Mộc Thạnh cài cắm, nuôi dưỡng vô vàm bọn lâu la bán nước, chuẩn bị lúc Hoa quân nhập Việt, dùng bọn chúng dâng sớ "An Nam vốn là cõi Giao Châu xưa, thuộc lãnh thổ của Thiên triều cả 10 thế kỷ. Nay trời tạo sanh cơ duyên mới, xin được cho dân Nam chúng con quy hồi cố quốc, sáp nhập vô China mẫu quốc".
Sáp nhập vô Đại Minh rồi, bọn này là những quan lại mẫn cán giúp người Tàu xây đắp "hệ thống chánh trị An Nam đô hộ phủ", đàn áp dân ta vô cùng tàn độc.
Giá như nhà Hồ cương quyết điều tra truy xét, lôi hết bọn Việt gian này ra xử trảm bêu đầu thị chúng, thời chưa chắc quân nhà Hồ phải đại bại để mất nước Việt vào tay quân Tàu.
Ôn cố tri tân. Học xưa trị nay. Nếu dân chúng không tìm cách điều tra cho rõ để diệt trừ hết bọn Việt gian phản quốc "dư luận viên" này, một ngày gần đây, khi chiến tranh giữ nước bùng nổ, nước Nam ắt sẽ lụy phải chúng nó, quốc phá gia vong trở tay không kịp.

1 nhận xét: