Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Hợp rồi tan.


Triết lý sự rã đám sau hồi bắt tay tri kỷ thời nhiều lắm. Ngâm cứu Dịch, đọc sách Thiệu Vĩ Hoa, thấy rằng trước bạn sau thù, trước uyên ương sau nhìn nhau không sửa, đều do lý số. Trong hợp có phân, đầu tốt sau xấu là vì sự xung, khắc nó tàng độn trong mệnh, tới vận sinh ly, tất phát lộ chia rẻ.
Ca dao xưa "may thay chút nữa em lầm, khoai lang khô xắt lát, em tưởng cao ly sâm bên Tàu", ấy may có phúc tu kiếp trước thôi, còn lại toàn là rủi. Đa số kêu la bị lầm mới gắn nhau hữu nghị, sau biết trong chăn có rận thì đem nhau ra tòa chia gia tài, chia con chia cái, có sỉ diện thời coi nhau là bạn, chợ búa nói xấu tùm lum.
Cô Loan đoạn tuyệt, Thế Lữ cảm khái :
"Anh đi đường anh, tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Đã quyết không mong sum hợp nữa
Bận lòng chi mãi lúc chia phôi."
Nhà tâm lý học nói, hai bên chia tay vì họ thấy sau thời gian chung đụng, mới cũ trái nhau, xung khắc quá. Thấy mặt nhau cứ không thể chịu nổi, mất niềm tin tưởng, thất vọng, chán nản, ân hận, ghét, thù, rồi đoạn tuyệt.
Cái đời nó vậy, sợ cô đơn mà tác hợp, tác hợp chán, lại bỏ nhau đi tìm sự cô đơn...


Chuyên khác, Việt Mỹ đánh nhau phần tư thế kỷ, tưởng chừng bất cộng đái thiên, nay thời hóa ra bạn tốt. Ấy bởi trong phân có hợp, đầu chia rẻ sau sum vầy tốt đẹp. Mỹ - Việt hiểu nhau, tâm đầu ý hợp vì mấy chữ dân chủ tự do khao khát.
Việt Tàu thân nhau, Mao Hồ ôm nhau hôn hít, ra chiều keo sơn lắm, lại nện nhau chí choé, bởi tâm ý khác ngoài mặt. Việt quý tự do, Tàu quý mỏ dầu, trong hợp có phân tất đầu tốt sau xấu lắm.
Dù gì thì gì, biết tôn trọng nhau, đừng tham lam này nọ, đừng ỷ mạnh làm càn, đừng cướp của người làm của mình - sống vui vẻ hoà bình vẫn là điều tốt đẹp nhất.
Bên Âu châu hồi trước, ban nhạc của hai người Đức, Dieter Bohlen tóc vàng và Thomas Anders tóc đen, lập ra cái Modern Talking ( 1984- 1987 ), hay quá ai cũng thích nghe. Ấy vậy, hai chàng này lại kỵ tính, ghét tâm, thù nhau hết chỗ. Cả hai trước lẫn sau chưa bao giờ là bạn, nên 3 năm chung chạ làm ăn, gây gổ cải bậy, mâu thuẩn kịch liệt. Sau này có bắt tay làm lại kiếm tiền, nhưng rồi cũng rã. Năm 2004, cậu tóc vàng viết tự truyện phỉ báng cậu tóc dài, cậu tóc dài bèn kiện cậu tóc vàng, đòi đền tiền danh dự cả triệu urô !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét