Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Địa chính trị vô thế chân gà.


Trong bốn nước người dân đang còn bị chế độ CS cai trị, ngoài hòn đảo Cuba bên Tân thế giới cô độc đang thoi thóp đói rách làm gương độ gớm; thời ba xứ Á châu kia lại dính sát nhau lại thành một chòm CS.
Có vị quan sát viên ngoại quốc nhìn, rồi nhận xét.
China giống hệt con gà phình bụng ra Thái bình dương, có cái chân VN, cái mỏ BTT.
Mỏ BTT bom nguyên tử dọa mổ Hàn, mổ Nhật, mổ Mỹ. Mỏ này đang đói cứ đòi mổ bậy kiếm ăn.
VN ốm o, hẹp hòi, phải gánh chịu hết cái nặng nề bọn Tàu nó đè lên. Mắc phải nghiệp trời ban làm chân cẳng để China nó bươi móc chạy nhảy.
Chấp nhận cái cẳng cho con gà CS China, sẽ lệ thuộc, đồng hóa, bị sáp nhập như một Giao châu thời xưa với danh xưng mới.
Mỹ từ thì bạn Bốn tốt, xú từ ra khu tự trị như Tây tạng, Hồi hột, Uyghi...
Chống cự lại thời vô thế bẻ nạng chống trời, yếu đuối làm chi được ? Hàng sống chống chết - ấy bởi VN không phải Korea có thế giới tự do hậu thuẩn đàng sau.
VN đang "dính chặt" China đủ thứ chuyện. Đảng đường dây nóng. Quân đội đường dây nóng. Báo chí hợp tác toàn diện, thông báo cho nhau tin tức vân vân.


Đứng ở kinh đô Trường An của China cũ, nhìn tứ phía đất nước Tàu, thấy cũng ớn. Toàn khu tự trị. Quá thông cảm mấy bác trí thức già lão đất An nam đang lo vận nước.
- Mấy bác ngâm cứu sử lập quốc của Tàu, hiểu mấy chuyện đồ vương định bá, đánh Tấn, diệt Nguỵ, phạt Triệu, phá Hàn, lấn Sở, mấy chuyện bình Đông Tây Nam Bắc của quý vị Ngũ hổ đại tướng mở mang bờ cõi cho dân China đông đúc có đất xây nhà để ở.
- Mấy bác đọc sử Nam, biết thoát kiếp nô lệ 1000 năm là rất khó, giữ cho được tự chủ càng khó hơn. Thêm cái chuyện bản thân dân Việt lan tràn, lấn át, cướp luôn nước Chiêm Thành dại dột làm thành xứ Đại VN. Biết mình, biết người nên giặc chưa đánh đã thấy lo thấy sợ cũng phải.
Lo sợ phụ thuộc dần dà, tằm ăn lá dâu, diễn biến hòa bình, Hán hóa VN thành ra cái chân gà China.
Để cho tuổi cao già yếu, mệt mõi đau nhức, cũng phải ngồi dậy đi biểu tình hò hét, để mắc tội "chống phá tình hữu nghị". Lão nhà văn viết núp nổi tiếng 80 tuổi, lừng danh "chống Mỹ", Truyền hình HN "ám thị" cho tội danh "phản động", "phản quốc", bố cáo cả nước.
Nói chung, khéo léo mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa tai nhau, giữ hòa bình sinh nội lực. Có sức mạnh chiến tranh nhân dân, vũ khí đủ mạnh - kẻ thù sợ không dám đụng đến, mới đảm bảo cho hòa bình lâu dài mà thôi.
Nếu dùng "lạt mềm buộc chặt" vô nguyên tắc, ồ ào "hữu nghị" dại dột lơ ngơ, China nó tương kế tựu kế cột lại cho, thời hết cụ quậy. Mất nước cái chắc.
China sư tổ binh pháp. Họ là Lã Vọng, Chương Hàm, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Chu Nguyên Chương, Càn Long, Đặng Tiểu Bình, Chu Dung Cơ, Tập Cận Bình... chớ không phải như mấy vị Chế Mân, Chế Củ, Chế đà la ni, Chế ba láp ba sàm đâu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét