Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Mấy đòn "chiến lược".


Mấy ngày mà ngoại giao dồn dập xứ ta liền lúc.
Ngài Chủ tịch Tây du ký đất Phật hợp tác chiến lược. Ngài Bí thư Bắc du ký xứ Thiên triều hợp tác chiến lược. Vị Thủ tướng ngồi nhà thủ trại, nghênh tiếp sếp của Roesler, cũng hợp tác chiến lược.
China - Ấn Độ, hai nước đông dân nhất Á châu từng đụng độ gay cấn vì tranh chấp đất đai, nay vẫn còn gầm ghè chưa dứt hận. Một bên thích tiến Đông, một bên thèm hướng Nam, hé ra kẻ hở cơ hội cho nước nhỏ đu dây, cầu an cơ sự.
Lúc nội tình dân Nam ồn ào phẩn nộ China chơi xấu trên bể Đông, Bí thư thăm Bắc e rằng cả hội tề dư luận "thù địch" mở hết loa công suất, ó ré la làng đảng bán nước bán biển cũng phiền. Thế nên đồng lúc Chủ tịch du Tây Ấn Độ, vì chữ rằng "kẻ thù của kẻ thù là bạn", vừa trấn an lòng dân trong, lại thêm thế ngừa ngoài dòm ngó.
Khi cả bộ sậu kéo nhau đi ngoại giao, vườn không nhà trống, vắng chủ gà bươi, không phải không nguy hiểm. Nếu có một Boris Yeltsin, chớp thời lợi dụng vắng chủ trở cờ, e đảng hết chỗ mà sống. Bài học Thaksin công du Liên Hợp Quốc, phút chốc hóa ra tội nhân, vẫn còn nóng hổi.
Điều ấy, tất nhiên không thể hóa ra hiện thực, vì ngài Thủ tướng giữ nhà quá ư hùng dũng, đường hoàng đón tiếp phụ nữ đệ nhất quyền lực thế giới, thủ tướng Angela Merkel, cùng chiến lược hợp tác.


Lòng người nước Nam chán ngán chiến chinh, không ai thích thú binh đao sinh sự cả. Nếu như mà không bí mật ký tắt bán biển, bán đảo để cầu hòa như nhiều "thù địch vu vạ", thời VC cũng biết địch biết ta, mềm mỏng hòa hoãn để tiến chớ không phải hòa để chết, ghi được điểm tốt trong lòng dân chúng đó.
Đứa con nít cũng biết chán rằng, chiến tranh vẫn có thể bùng nổ ngay khi hai bên thượng tọa đang nâng cốc chúc nhau hữu hảo bàn tiệc. Đó là chuyện quốc phòng quân sĩ, nhiệm vụ lính tráng, súng ống lên nòng cảnh giác ngộ sự bắn liền, đâu có nề hà chi chuyện quý vị ký kết mà lo. Người nọ khôn mình ta cũng đâu có dại.Đọc sách Cổ học Tinh hoa, thấy có chuyện "Khôn mới sống lâu" như vầy.
" Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử :
- Người khôn có sống lâu không ?
Khổng Tử đáp :
- Có chớ. Khôn mới sống lâu chớ dại thì sống lâu sao được !
Người ta có ba thứ chết, tự mình làm cho mình chết, chớ không phải số mệnh đang chết mà chết đâu :
Ăn uống không chừng mực, thức ngủ không điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười biếng chơi bời quá, người như thế phải chết về Bệnh tật.
Phận là người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn không chừng, tính yêu cầu không chán, người như thế thì chết về Hình pháp.
Mình ngu mà kình địch người khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh, không biết lượng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, người như thế thời chết về Binh đao.
Ba thứ chết ấy, thực không phải là số mệnh, chỉ tự mình mà thôi. "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét