Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Thói đời.


Đất có lề quê có thói, phép vua còn thua lệ làng thành ra luật không hơn được lệ. Bình đẳng chút thì có luật kèm có lệ, ví dụ lệ kẹp phong bì dúi vô tay địa chánh đo đất đai cấp sổ đỏ, dâng phong bì hai tay lên các vị lãnh đạo tỉnh sở phòng ban. Dẫu gì khi mời quý vị đến hội nghị, đưa phong bì dày an thân lo cái ghế về sau.
Thói đời là cái thói quen ứng xử với nhau ở đời..
Ăn cháo đá bát, thầy lừa bạn phản, đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, dèn siễn nịnh bợ, đội trên đạp dưới, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Trông thói đời cười ra nước mắt. Tuy nhiên bậc trí giả sống đành tập cho quen cái thói đời ấy, nếu không thì dễ buồn rầu bi đát chết ngỏm.
Chung sống hòa bình. Hòa nhi bất đồng, quần nhi bất phái, chu nhi bất tị là những cách sống phù hợp với cái buổi suy đồi biến loạn xã hội.


" Khuất Nguyên làm quan đại phu cho Sở Hoài Vương, phải kẻ sàm báng mà bị cách chức đuổi về. Mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo, ông vừa đi vừa hát nhạc vàng, nghe quá buồn thúi ruột trên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi rằng :
- Ông có phải Tam Lư đại phu đó không ? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy ?
Khuất Nguyên nói :
- Cả đời đục cả, một mình ta trong. Mọi người say cả, một mình ta tỉnh. Bởi vậy nên ta phải phóng khí về vườn.
Ngư phủ bèn nói :
- Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải cả đời đục cả, sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể. Loài người say cả, sao ông không ăn cả men, húp cả bả cho say một thể ? Việc gì mà phải lo xa nghĩ sâu để phải ra nông nổi này ?
Khuất Nguyên nói :
- Tôi nghe mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm ra tất phải thay đồ. Có đâu chịu đem cái thân trong sạch để cho vật dơ bẩn dính vào ? Chẳng thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào trong bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp, lại chịu dây phải bụi dơ ?
Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay bơi chèo đi, rồi hát rằng :
"Sông Tương nước chảy trong veo,
Thì ta đem giặc cái lèo mũ ta.
Sông Tương nước đục phù sa,
Thì ta lội xuống để mà rửa chân".
Hát xong đi thẳng không nói gì nữa.
( Cổ Học Tinh Hoa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét