Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Miền Nam khởi nghĩa – Nguyễn Trung Trực.


Nguyễn Trung Trực gốc người miền Trung, xuất thân thợ chài, sau nhập ngũ rồi vào Nam. Lúc Pháp mới sang đánh chiếm Nam phần, ông theo nghĩa quân để kháng chiến.
Nhờ có mưu trí và dũng cảm lạ thường, ông lập nên nhiều chiến công lừng lẫy.
Để cắt đứt đường liên lạc của các đạo nghĩa quân Việt Nam ở Đồng Tháp Mười và Gò Công, Pháp cho chiến hạm Expérance chở đầy lính đến đậu tại vàm sông Nhật Tảo nay thuộc tỉnh Long An.
Nguyễn Trung Trực cùng một toán binh giả một đoàn ghe đưa đám cưới, đi ngang qua tàu Pháp ngay lúc thủy thủ ngủ trưa. Bọn lính gác kêu đoàn ghe lại khám xét.
Nghĩa binh thình lình nhảy lên tàu chém giết và phóng hỏa. Chiến hạm cháy đỏ trời rồi chìm. Nguyễn Trung Trực lấy được rất nhiều súng đạn.


Thành Kiên Giang, nay là thị xã Rạch Giá, do lối một trăm lính của Pháp đóng giữ. Thừa dịp một đêm tối trời, Nguyễn Trung Trực dẫn nghĩa quân tràn vào thành như nước vỡ bờ.
Quân Pháp đang ngủ say, giật mình thức dậy, trở tay không kịp, bị tiêu diệt gần hết.
Sau, ông lập đồn ở Phú Quốc, Pháp đem binh từ Saigon ra đổ bộ lên vây đánh. Trước số đông của địch, nghĩa quân thất bại. Ông lui vào rừng ẩn nấp. Pháp tìm mãi không được ông, phải rút về đất liền.
Huỳnh Công Tấn, tên phản quốc đã giết chết Trương Công Định, ra lệnh lùng bắt mẹ của Nguyễn Trung Trực định đem ra bắn. Nguyễn Trung Trực phải bỏ khí giới để cứu mẹ.
Pháp chém ông tại Kiên Giang. Hiện nay, mộ ông vẫn còn tại thị xã Rạch Giá.
Nhận xét:
Nguyễn Trung Trực là một vị anh hùng đã xả thân cho nước, danh lưu muôn thủa.
“Lửa hồng Nhật Tảo rền trời,
Kiên Giang kiếm bạc, rạng ngời núi sông.”
(Theo Quốc Sử lớp Ba - VNCH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét