Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Nỗi đau khổ của dân Việt trong thời đại Bắc thuộc.


Xưa người Tàu cai trị độc ác thế nào, điều ấy ai cũng biết.
Nhưng có gì làm cho người ta chóng giác ngộ bằng đau khổ ? Mà dân tộc VN lúc bấy giờ đã đau khổ đến cùng cực, phần thì bị người Tàu bóc lột, phần thì bị người Nam Chiếu từ Tây Bắc đánh xuống, người Lâm Ấp trong Nam đánh ra.
Những năm sử cũ không chép điều gì chính là những lúc nhân dân im hơi lặng tiếng, nhẫn nhục qua ngày; rồi đến khi không kham, nổi dậy lên, để mà bị đàn áp một cách dã man.
Những nỗi đau khổ ấy, ngày nọ sang ngày kia, làm cho người Việt lần lần tha thiết yêu mảnh đất đã tưới biết bao nhiêu mồ hôi máu lệ của họ.
Họ thấy cần chung lưng đấu cật với nhau, cần hợp sức lại mới giành được quyền tự chủ, quyền sống trên mảnh đất này.
Nỗi lòng thương đất nước nòi giống, tinh thần quốc gia được cùng với thời gian hun đúc thêm, củng cố thêm, nhất là sau khi những anh hùng đã để lại nhiều kỷ niệm xán lạn huy hoàng. Sau hai bà Trưng có bà Triệu, các ông Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan...
(Theo Việt Sử khảo lược - Dương Kỵ)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét