Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Miền Trung khởi nghĩa - Đinh Công Tráng.


Hưởng ứng phong trào chống Pháp ở miền Trung, Đinh Công Tráng là người có tài thao lược đứng ra xây chiến lũy Ba Đình, thuộc tỉnh Thanh Hóa, để chặn đường tiếp tế của quân Pháp từ Bắc vào Trung.
Chiến lũy xây trên địa phận ba làng Mỹ Khê, Mậu Thịnh và Thượng Thọ, giữa một khu ruộng lầy thật rộng, bên cạnh có một con sông chảy từ Thanh Hóa ra Ninh Bình.
Từ chiến lũy, Đinh Công Tráng thường xuất binh đột kích làm cho quân Pháp tổn thất lớn lao về quân lính, cũng như về vũ khí và lương thực.
Người Pháp thấy chiến lũy Ba Đình rất lợi hại, nên nhất quyết đánh phá cho được.
Chúng kéo quân đội từ hai tỉnh Thanh Hóa và Nam Định đến tấn công, nhưng bị thất bại nặng nề rồi phải rút lui. Sau , Pháp huy động đến 4.000 quân, lối 100 sĩ quan và 4 chiến hạm đầy đủ súng ống, bắn vào như mưa. Chiến lũy Ba Đình vẫn trơ trơ, không nao núng. Quân Pháp lại thêm một phen thảm bại.


Sau cùng, Pháp phải đem hết lực lượng quân sự ngoài Bắc đưa vào bao vây các mặt.
Đại bác nhả đạn long trời lở đất, quân cảm tử xông vào. Quân ta chống cự mãnh liệt. Hai bên chết hại rất nhiều. Sau 16 ngày đánh nhau vô cùng thảm khốc, chiến lũy mới bị vỡ.
Đinh Công Tráng chạy về đồn Mã Cao (Thanh Hóa) tiếp tục kháng chiến. Quân Pháp kéo đến đánh, quyết hạ cho được đồn. Cuộc đánh nhau thật quyết liệt, quân sĩ hai bên tử nạn nằm ngổn ngang trên chiến địa.
Sau rốt, quân ta hết đạn phải bỏ thành trì.
Đinh Công Tráng đem tàn quân lẩn tránh trong làng xã. Một lý trưởng phản bội chỉ chỗ ẩn núp của ông cho Pháp đang đêm đến vây bắn. Ông trúng đạn chết.
Nhận xét:
Nhờ chiến lũy Ba Đình, Đinh Công Tráng đã lập nên một trong những võ công oanh liệt bậc nhất trong công cuộc chống Pháp.
(Theo Quốc Sử lớp Ba - VNCH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét